logo

ENEMO a inițiat Misiunea Internațională de observare a Alegerilor Parlamentare in Moldova


https://ipn.md/public/index.php/ro/enemo-a-initiat-misiunea-internationala-de-observare-a-alegerilor-parlamentare-i-7542_1082385.html

 

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a fost invitată de către Comisia Electorală Centrală să participe la observarea alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din Moldova. ENEMO a acreditat șapte experți electorali internaționali și zece observatori pe termen lung. Patru dintre membrii echipei de baza au fost desemnați în Chișinău, în timp ce ceilalți experți și toți observatorii pe termen lung vor monitoriza alegerile de la distanță. În ziua alegerilor, Misiunea de Observarea a Alegerilor ENEMO va monitoriza atit procedurile de votare, cat și de numărare la secțiile de votare din toată țara.

Misiunea de Observarea a Alegerilor ENEMO va prezenta Raportul Interimar la sfârșitul lunii iunie, Constatările preliminare la data de 12 iulie și Raportul Final asupra monitorizării alegerilor - timp de două luni după desfășurarea alegerilor.

Potrivit lui Zlatko Vujovic, Șef al Misiunii ENEMO: „Toate alegerile desfășurate sunt importante, însă unele sunt organizate în perioade critice. Aceste alegeri sunt organizate într-un moment cheie pentru integrarea euro-atlantică a Republicii Moldova. Asemenea circumstanțe au capacitatea de a crea tensiuni. În aceste condiții, rolul ENEMO in monitorizarea alegerilor este și mai important ca niciodată. In afara de îmbunătățirea proceselor electorale, o mai mare transparență a guvernelor și responsabilitatea acestora față de cetățeni, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului este principalul obiectiv al ENEMO, circumstanțele specifice țării și ale viitoarelor alegeri ne fac prezența. aici cruciala. ENEMO este prezenta în Moldova pentru a îmbunătăți transparența viitorului proces electoral, pentru a evalua integritatea și compatibilitatea acestuia cu standardele internaționale și legislația internă, precum și pentru a oferi recomandări pentru domeniile potențiale de îmbunătățire. Avem convingerea că alegerile se vor desfășura în conformitate cu standardele internaționale și că, pe această ipoteză, prezența noastră aici va contribui la creșterea încrederii cetățenilor moldoveni în alegeri și in instituțiile statului”.

Angajamentul ENEMO în Moldova de-a lungul anilor a fost de succes. Rețeaua ENEMO a observat toate alegerile desfășurate în Moldova începând cu anul 2016 (Prezidențiale 2016, Parlamentare 2019, Locale 2019, Prezidențiale 2020). Toate Misiunile anterioare de monitorizare a alegerilor ENEMO au fost înalt apreciate atât de către partenerii locali, cât și de cei internaționali ca fiind desfășurate in mod profesionist, imparțial și credibil. Unele dintre recomandările ENEMO de-a lungul anilor au fost încorporate în legislația naționala. ENEMO va continua să ofere suport autorităților din Moldova in monitorizarea alegerilor, societății civile, cat si tuturor părților interesate pentru a contribui în continuare la calea de ratificare a democrației in țară.

Misiunea de Observare a alegerilor ENEMO din data de 11 iulie 2021 a Alegerilor Parlamentare anticipate din Republica Moldova este susținuta financiar de către Delegația Uniunii Europene, Institutul Național Democratic (NDI) și Ambasada Regatului Țărilor de Jos.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Elene Nizharadze , șef-adjunct al misiunii, telefon: +373 68 791 260 sau e-mail:
elene.nizharadze@enemo.eu._______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


************

ENEMO has deployed its International Election Observation Mission for the Early Parliamentary Elections in Moldova
 

The European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) was invited by the Central Election Commission to observe the 11 July Early Parliamentary Elections in Moldova. ENEMO has accredited seven international election experts and ten Long-Term Observers (LTOs). Four of the Core Team members are based in Chisinau, while other experts and all ten LTOs will work remotely. On the Election Day ENEMO’s IEOM will monitor voting and counting procedures at the polling stations throughout the country.

ENEMO IEOM will issue Interim Report at the end of June, a Statement of Preliminary Findings on 12th of July and a Final Report two month after the elections. 

According to Zlatko Vujovic, Head of the Mission: “
Every election is important, but some are organized in critical times. These elections are organized in a key moment for Moldovan Euro-Atlantic integration. That brings with it a lot of tensions. Under these conditions, the role of ENEMO is even more important. Besides the fact that improvement of electoral processes, greater transparency of the governments and their accountability to the citizens, and respect of basic human rights and freedoms is the main aim of ENEMO, the specific circumstances of the country and of the upcoming elections make our presence here crucial. We are in Moldova to improve the transparency of the upcoming electoral process, assess its integrity and compatibility with international standards and domestic legislation, as well as provide recommendations for potential areas of improvement. We strongly hope that elections will be held in line with international standards and that, on that assumption, our presence here will help increase the trust of the Moldovan citizens in elections and state institutions”.

ENEMO’s engagement in Moldova over the years has been successful. The network has observed all elections held in the country since 2016 (Presidential 2016, Parliamentary 2019, Local 2019, Presidential 2020) and has been identified by both domestic and international stakeholders as a highly professional, impartial, and credible entity. Some of the recommendations of ENEMO over the years have been incorporated into law, and it will continue working with the Moldovan authorities, domestic civil society, international stakeholders, and others to further contribute to the democratization path of the country.


ENEMO’s IEOM to the 11 July 2021 Early Parliamentary Elections in Moldova is financially supported by the Delegation of the European Union, National Democratic Institute (NDI) and Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

For additional information, please contact: Elene Nizharadze, Deputy Head of Mission, Phone: +373 68 791 260 or e-mail: elene.nizharadze@enemo.eu
___________

DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.