logo

Coaliții locale pentru promovarea instrumentelor de bugetare participativă


https://ipn.md/public/index.php/ro/coalitii-locale-pentru-promovarea-instrumentelor-de-bugetare-participativa-7967_1087391.html

25 de coaliții locale create pe teritoriul țării, inclusiv în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană, au interacționat cu autoritățile publice locale pentru a promova și implementa instrumente de bugetare participativă la nivel de comunitate. Acțiunile au avut loc în cadrul unui proiect implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Fundației Konrad Adenauer. Coalițiile cuprind circa 750 de membri din societatea civilă, sectorul privat, reprezentanți ai prestatorilor de servicii publice la nivel local, transmite IPN.

Proiectul a fost implementat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, iar în calitate de partener internațional a fost Centru de Studii Est Europene. La evenimentul final al proiectului, Adrian Lupușor, director executiv al „Expert-Grup”, a declarat că bugetarea participativă este un element relativ nou pentru Republica Moldova și, din acest considerent, au fost destul de multe provocări. Acestea au fost depășite în baza parteneriatelor stabilite, dar și datorită entuziasmului tuturor partenerilor.

„Dezvoltarea localității poate avea loc în baza unui buget care nu este al primarului sau al Guvernului, sau al unui grup de interese, ci este al comunității. Și bugetul comunității este format doar în urma implicării active și plenare a tuturor actorilor la nivel local. Este filozofia pe care am îmbrățișat-o cu toții în cadrul echipei de proiect și pe care o vom urma și în continuare”, a notat Adrian Lupușor.

Gintautas Baranauskas, șeful adjunct al Secției operațiuni la Delegația UE la Chișinău, a menționat că implementarea proiectului a început pe timpuri incerte din punct de vedere politic și a continuat pe timp de pandemie. Chiar și așa, scopul principal a fost atins. „Proiectul informează, abilitează, oferă cetățenilor abilități să acționeze. Oferă o platformă pentru dialog și alte oportunități pentru procesul bugetar. Proiectul a format peste 20 de coaliții locale care sper că vor continua după încheierea proiectului. A fost creată platforma bugetării participative și acesta este un exemplu de transparență cu privire la bugetele locale. Este foarte important ca rezultatele proiectului să fie sustenabile, iar bugetele să fie transparente. Implicarea cetățenilor este mai importantă ca niciodată”, a notat Gintautas Baranauskas.

Stephan Malerius, director adjunct și șef al Departamentului proiecte UE la Fundația Konrad Adenauer, a menționat că partenerii din cadrul acestui proiect au fost extraordinari, iar sprijinul UE a fost unul important. Fundația germană acordă sprijin și îl va acorda în continuare, cu rezultate concrete pentru îmbunătățiri, dar și pentru a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană și viceversa.

Iulian Groza, director executiv al IPRE, a spus că acele coaliții locale au fost constituite din reprezentanții comunității și au avut menirea să se implice în procesul de prioritizare a bugetului la nivel local. Au stabilit prioritățile și au monitorizat activitățile bugetare la nivel local.

Proiectul „Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” a fost implementat în perioada februarie 2019 - ianuarie 2022. În cadrul proiectului a fost derulată o campanie de informare și conștientizare, fiind elaborate instrumentele necesare, ulterior utilizate de către părțile interesate pentru participarea în procesul bugetar. De asemenea, au fost organizate activități de consolidare a capacităților menite să împuternicească agenții locali ai schimbării să participe activ și eficient la toate etapele procesului bugetar la nivel local.