logo

Centrul de Apel – asistența și consultanța contribuabililor


https://ipn.md/public/index.php/ro/centrul-de-apel-asistenta-si-consultanta-contribuabililor-7542_1082317.html


Centrul de Apel din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) oferă consultanță și asistență continuă contribuabililor în domeniul legislației fiscale și suport tehnic în utilizarea sistemelor informaționale automatizate, suport tehnic pentru funcționarii publici, precum și consultanța în domeniile fiscal și achiziții publice. Întrebările pe toate filierele sus menționate își găsesc răspuns la apelarea numerelor de telefon 022 82 22 22/ 080001525.

Operatorii Centrului, de la începutul anului curent până la sfârșitul lunii mai 2021 au recepționat 80 504 apeluri. Printre cele mai solicitate servicii la care s-a oferit consultanță au fost SIA Cabinetul personal al contribuabilului (9697 apeluri), Semnătura Electronică
(7495 apeluri) și SIA Declarația Electronică (7248 apeluri).


Șeful Direcției asistență clienți, Oleg Vîrlan, întrebat despre indicatorii preliminari ai anului curent a menționat faptul că volumul de lucru este unul crescut, depășind indicatorii din anul 2020, dar căruia operatorii îi fac față, manifestând maximă receptivitate în consultarea contribuabililor:

„Echipa Centrului de Apel este una profesionistă, dedicată, bine pregătită, cu un bagaj vast de cunoștințe. Datorită participărilor la cursurile de instruire desfășurate de către Centrul de instruire din cadrul Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) și a autoinstruirilor, operatorii sunt bine documentați și au parte de informații actualizate. Odată cu lărgirea portofoliului de servicii oferite de către I.P. „CTIF”, a proiectelor în care este implicat Centrul, urmărim, în mod just, și o creștere a numărului de apeluri din partea contribuabililor. Acest lucru atrage după sine extinderea și actualizarea continuă a abilităților și cunoștințele operatorilor pe mai multe domenii. Totodată, țin să remarc și faptul că mediul Centrului de Apel este unul direcționat spre propulsare și creștere profesională a tinerilor specialiștilor”, a declarat Oleg Vîrlan, șeful Direcției asistență clienți.

Reamintim că, începând cu 1 iunie curent, operatorii Centrului de Apel din cadrul I.P. „CTIF” împreună cu specialiștilor Agenției Achiziții Publice asigură informarea publicului larg și consultă utilizatorii portalului MTender la linia telefonică 022 822 038.

_______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.