DECLARAŢIE  / ЗАЯВЛЕНИЕ

Subsemnata, Sinilga Şcolnic, Pretor al sectorului Ciocana, salut decizia Procuraturii Anticorupție de retragere a învinuirilor aduse mie și altor persoane cu funcții de răspundere în comiterea presupuselor acte de corupție și clasarea cauzei penale în lipsa faptului infracțiunii, prin ordonanţa emisă la 22.09.2021.

Pe parcursul ultimilor luni, fiind supusă unor presiuni fără precedent, am pledat constant nevinovată şi mă bucur că adevărul a triumfat. Acum, când ruşinosul proces de denigrare şi intimidare a mea a luat sfârşit, mă simt în drept să deschid unele paranteze privind cele întâmplate. De fapt, cei ce mi-au instrumentat dosarul, au urmărit două scopuri: de a se răzbuna pe mine pentru că nu am acceptat să fiu parte a anumitor jocuri politice dar si pentru verticalitatea mea de a refuza să fiu un instrument docil în lupta pe care o instituţie de drept anume o are cu un important magistrat din Republica Moldova.

Declar şi cu această ocazie că nu am fost, nu sunt şi nu voi fi implicată în acte de corupţie, iar cei care s-au străduit să-mi creeze imaginea de funcţionar corupt, mai devreme sau mai târziu, vor răspunde pentru abuzurile la care s-au dedat.

Transmit şi pe această cale un mesaj celor care şi-ar dori să mă vadă implicată în jocuri politice sau în reglări de conturi: Lăsaţi-vă păgubaşi – nu veţi reuşi! Eu niciodată nu voi accepta să fac alte acţiuni decât cele prevăzute de norma legală şi de atribuţiile mele de serviciu.

Apreciez înalt poziţia Domnului Primar General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care mi-a acordat şansa de a-mi dovedi nevinovăţia, deşi, ştiu sigur, că i s-a sugerat nu o dată să recurgă la acţiuni dure în raport cu mine în ultimele luni. Domnul Ceban nu tolerează corupţia, lucru pe care îl apreciez enorm la Dumnealui, dar, totodată, nu admite nici abuzuri, oferindu-le subalternilor şansa de a-şi dovedi şi nevinovăţia, dar şi eficienţa.

Rămân dedicată trup şi suflet funcţiei de înaltă responsabilitate pe care o deţin şi promit că şi de acum încolo voi face tot ce stă în puterile mele ca sectorul Ciocana să se dezvolte armonios, iar locuitorii să aibă condiţii adecvate necesităţilor lor.

Cu respect,
Sinilga Şcolnic, Pretor al sectorului Ciocana


Chişinău, 27 septembrie 2021


 _______

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.
---


Заявление

Я, нижеподписавшаяся, претор сектора Чокана Синильга Школьник, приветствую решение Антикоррупционной прокуратуры о снятии обвинений, выдвинутых мне и другим ответственным лицам в совершении предполагаемых актов коррупции, а также о закрытии уголовного дела в отсутствии факта преступления, принятое 22 сентября 2021 года.

В течение последних нескольких месяцев, находясь под беспрецедентным давлением, я неоднократно заявляла о своей невиновности и рада, что правда восторжествовала. Теперь, когда позорный процесс по моей дискредитации и запугиванию закончился, я чувствую за собой право раскрыть некоторую правду о том, что произошло. Фактически, те, кто занимался моим делом, преследовали две цели: отомстить мне за то, что я не согласился быть частью определенных политических игр, а также за мой принципиальный отказ быть послушным инструментом в борьбе, которую одно из правовых учреждений ведет с известным судьей из Республики Молдова.

Еще раз заявляю, что я никогда не была, не вовлечена сейчас и не буду участвовать в коррупционных деяниях, а те, кто изо всех сил пытался создать мне образ коррумпированного чиновника, рано или поздно ответят за свои злоупотребления.

Я также обращаюсь к тем, кто хотел бы видеть, как я участвую в политических играх или в сведении счетов: Прекратите этим заниматься, вам не победить! Я никогда не буду делать то, что не предусмотрено законными нормами и моими служебными обязанностями.

Я высоко ценю позицию генерального примара муниципия Кишинев Иона Чебана, который дал мне шанс доказать свою невиновность, хотя, я уверена, ему было предложено не раз прибегнуть к жестким действиям по отношению ко мне в последние месяцы. Г-н Чебан не терпит коррупции, что я очень ценю в нем, но при этом не допускает никаких злоупотреблений, давая подчиненным возможность доказать свою невиновность и эффективность.

Я по-прежнему предана своей должности и обещаю, что и с этого момента сделаю все, что в моих силах, чтобы сектор Чокана развивался гармонично, а жители имели условия, соответствующие их требованиям.

С уважением,
Синильга Школьник, Претор сектора Чокана


Кишинев, 27 сентября 2021 года


 _______

DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов - не Информационное агентство IPN - несут исключительную ответственность за их правильность и суть содержания пресс-релиза, представленного для публикации и / или распространения.

 

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.