Declarația Grupului Trans-Oil privind posibile consecințe ale deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale

Grupul Trans-Oil s-a adresat în instanța de judecată cu privire la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale referitor la faptul că se exclude TVA-ul de la deducere în perioada fiscală în care a avut loc exportul sau livrările asimilate exportului uleiului de floarea-soarelui, considerând-o drept o lovitură directă asupra companiei, precum și asupra securității alimentare a țării.

În acest context, considerăm important să atragem atenția la posibilele urmări.

În primul rând, decizia Comisiei va duce la creșterea prețurilor la uleiul de floarea-soarelui, deoarece în prețul final va fi inclus TVA-ul, returnarea căruia e refuzată de către stat pentru o perioadă nedeterminată.

În al doilea rând, drept urmare a deciziei Comisiei, compania este nevoită să înceteze implementarea programului său de susținere a producătorilor agricoli și exportatorilor ucraineni. Amintim că, până în prezent, prin intermediul programului au fost acordate peste 20 de milioane de dolari SUA, iar volumul total planificat este de peste 100 milioane de dolari SUA.

În al treilea rând, decizia Comisiei prezintă o amenințare pentru securitatea alimentară a statelor Uniunii Europene, deoarece furnizarea către acestea de aproximativ 33 de milioane de sticle de ulei rafinat, precum și o cantitate mare de ulei nerafinat, este sub semnul întrebării.

În al patrulea rând, va avea de suferit balanța comercială a țării, precum și climatul investițional, iar în al cincilea rând, aproximativ 700 de persoane, care lucrează la întreprinderile noastre de prelucrare, riscă să rămână fără loc de muncă.

Despre toate aceste riscuri au fost informate misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, precum și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Considerăm că decizia Comisiei a fost luată în pripă de către reprezentanții conducerii de vârf a țării, fără o analiză minuțioasă și fără a ține cont de toate riscurile posibile.

Ne exprimăm speranța că decizia dată va fi anulată, or consecințele acesteia vor avea un impact negativ nu doar asupra țării noastre, dar și asupra Ucrainei, și asupra unor state europene.

Grupul Trans-Oil este mereu deschis spre dialog și sperăm să găsim calea amiabilă de reglementare a situației create în beneficiul cetățenilor republicii.

Serviciul de presă Trans-Oil


*******
DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


Заявление Группы Trans-Oil о возможных последствиях решения Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям

Группа Trans-Oil обжаловала в суде решение Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям о снятии НДС с зачёта по экспортным поставкам масла, как необоснованное и наносящей прямой удар и по компании, и по продовольственной безопасности страны.

Считаем важным в данном контексте обратить внимание на возможные последствия. В первую очередь, решение Комиссии приведёт к росту цен на подсолнечное масло, потому, что в конечную цену будет включён НДС, от возврата которого государство отказывается на неопределённый срок.

Во вторых, как следствие этого решения Комиссии, компания вынуждена будет прекратить внедрение своей программы помощи украинским сельхозпроизводителям и экспортёрам. Напомним что до настоящего момента а рамках программы были выделены нами более 20 миллионов долларов США, а общий планируемый объем - более 100 миллионов долларов США.

В третьих, решение Комиссии представляет угрозу для продовольственной безопасности стран ЕС, поскольку поставка им порядка 33 миллионов бутылок рафинированного масла, а также большого количества нерафинированного масла, под знаком вопроса.

В четвертую очередь, пострадает торговый баланс страны, а также инвестиционный климат, а в пятую очередь - порядка 700 человек, которые трудятся на наших перерабатывающих предприятиях, рискуют остаться без рабочего места.

О всех этих рисках мы уже проинформировали дипломатические миссии, аккредитованные в Кишинёве, а также партнёров Молдовы по развитию.

Считаем, что решение Комиссии принято поспешно, без должного анализа, без учёта всех рисков и на основе эмоций, высказанных необдуманно одним из представителей высшего руководства страны.

Выражаем надежду, что данное решение будет отменено, иначе негативные последствия отразятся не только на Молдове, но и на Украине, а также на некоторые европейские страны.

Пресс-служба Trans-Oil


*******
DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю полноту ответственности за достоверность и содержание пресс-релиза, представленного для публикации и/или распространения.

Dvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.
IPN e menținut din publicitate.
Susțineți presa liberă!
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!
Echipa IPN.