Dombrovskis: Ritmul bun al Moldovei în sfera eurointegrării se cere apreciat la justa valoare
Print Send by email
06:20, 22 Feb 2013
Interviu al Agenției de presă IPN cu prim-ministrul Republicii Letonia, Valdis Dombrovskis

- Recent, ați efectuat o vizită oficială la Chișinău. Vizitele la un astfel de nivel nu pot fi întreprinse fără niște motive mai speciale. S-au acumulat anumite probleme, care nu pot fi soluționate în regim de lucru sau se deschid unele perspective noi, care necesită o întrevedere între patru ochi?

- Pot să menționez cu bucurie și satisfacție că în relațiile letono-moldovenești nu există chestiuni problematice care ar forma un fundal negativ pentru relațiile noastre. Scopul principal al vizitei mele la Chișinău constă în exprimarea sprijinului pentru cursul Moldovei spre integrarea cu Uniunea Europeană. Prin această vizită Letonia dorește să demonstreze sprijinul politic pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, precum și să aprecieze la justa valoare realizările statului d-voastră în domeniul reformelor.

În afară de aceasta, în cadrul vizitei mele au fost examinate direcțiile concrete de colaborare a țărilor noastre, în special în sfera transmiterii experienței noastre în ceea ce privește integrarea europeană care, sper, să vă fie de ajutor și d-voastră în realizarea scopului pe cale vi l-ați propus – o colaborare mai intensă cu Uniunea Europeană. Din delegația oficială au făcut parte reprezentanți ai Ministerului sănătății, Ministerului protecției mediului și dezvoltării regionale care au avut deja colaborare eficientă și schimb de experiență. De asemenea, din componența delegației noastre oficiale a mai făcut parte și șeful Biroului Leton pentru Prevenirea și Combaterea Corupției, Iaroslav Strelcionok care a avut o întrevedere cu colegul său moldovean, pentru a discuta perspectivele colaborării dintre cele două instituții. De exemplu, Biroul Leton și-a împărtășit deja din experiența sa în ceea ce privește controlul asupra cheltuielilor partidelor politice în cadrul colaborării cu Biroul Auditului de Stat al Georgiei. Consider că această experiență pozitivă îi poate interesa pe colegii moldoveni.

- Care au fost temele de discuție cu persoanele oficiale moldovenești în cadrul întrevederilor publice și ce gen de chestiuni le-ați examinat cu ușile închise, dacă asemenea chestiuni au existat?

- O atenție deosebită în cadrul întrevederilor cu reprezentanții Republicii Moldova am acordat chestiunilor ce țin de intensificarea colaborării economice între țările noastre. Deși indicatorii comerțului exterior dintre Letonia și Moldova din ultimii ani au înregistrat o tendință de creștere, este evident faptul că în acest domeniu există un potențial economic care urmează a fi valorificat în interesul Letoniei și al Moldovei. Unul dintre mecanismele dezvoltării colaborării economico-comerciale îl constituie Comisia letono-moldovenească cu privire la chestiunile de colaborare economică, industrială și tehnico-științifică. O ședință recentă a Comisiei interguvernamentale a avut loc pe 6 februarie 2013 la Riga. În cadrul acestei ședințe a Comisiei reprezentanții ambelor părți au convenit asupra dezvoltării colaborării în domeniile cu perspectivă, inclusiv comerțul cu produse agricole și ale industriei alimentare, construcțiile și transporturile, precum și tehnologiile informaționale și eficiența energetică.

Este lesne de înțeles de ce, împreună cu delegația oficială letonă, la Chișinău a sosit și un mare număr de antreprenori letoni. Din delegația oamenilor de afaceri au făcut parte circa 30 de antreprenori care au deja experiență de colaborare cu parteneri moldoveni sau planifică să stabilească o astfel de colaborare. Este îmbucurător faptul că din delegația oamenilor de afaceri au făcut parte reprezentanți ai diverselor ramuri ale economiei naționale, inclusiv ai întreprinderilor din domeniul construcției de mașini, electronicii, construcțiilor, farmacologiei, industriei alimentare și altele. Pe 20 februarie a avut loc un business-forum pentru reprezentanții cercurilor de afaceri din ambele state care, sper, va constitui un stimulent pentru intensificarea colaborării economico-comerciale dintre Letonia și Moldova.

- Cum ați caracteriza stadiul actual al relațiilor bilaterale moldo-letone, care sunt reperele lor și în ce direcție evoluează acestea?

- Dacă ar fi să caracterizăm relațiile dintre țările noastre în doar câteva cuvinte, aș spune că ele sunt foarte bune, sunt deschise și se dezvoltă dinamic, în special pe parcursul ultimilor ani. O confirmare a acestui lucru constituie și contactele politice active ale reprezentanților statelor noastre: în anul trecut, Letonia a fost vizitată de ministrul afacerilor externe și integrării europene, precum și de reprezentanții Parlamentului Moldovei. Tot în anul trecut, în Moldova s-a aflat ministrul protecției mediului și dezvoltării regionale al Letoniei. Este foarte important și faptul că în Saeim (Parlamentul Letoniei) a fost creat un grup parlamentar de colaborare cu Parlamentul Moldovei. Pentru a demonstra importanța Moldovei în politica externă a Letoniei, din aprilie 2012, la Chișinău și-a început activitatea Cancelaria Ambasadei Letoniei. Consider că noi urmează să continuăm dezvoltarea relațiilor noastre pe această direcție și în viitor.

- Unul dintre diplomații d-voastră a declarat într-un interviu acordat anul trecut IPN: „Guvernul Letoniei a ales Moldova ca prioritate de vârf”. Vă rog să concretizați această declarație. Posibil ca opțiunea aceasta să vă coste destul de scump în condițiile unui buget auster și ale crizei generale care a afectat și țara d-voastră?

- Vreau să accentuez că Moldova este una dintre prioritățile politicii externe a Letoniei în contextul inițiativei Parteneriatului Estic. Letonia participă în mod activ la realizarea Parteneriatului Estic dat fiind faptul că această regiune (Ucraina, Moldova, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan) se află într-o apropiere nemijlocită de noi. În afară de aceasta, Letonia are relații istorice cu aceste țări. Noi suntem interesați în mod sincer pentru ca în această regiune să existe democrația, pacea și bunăstarea.

Moldova, care a înregistrat un progres considerabil în sfera democratizării societății și a reformelor interne, precum și a intensificat în mod vizibil în ultimii ani relațiile cu Uniunea Europeană, este considerată astăzi o istorie de succes în cadrul Parteneriatului Estic. Indiscutabil, realizările Moldovei trebuie să fie apreciate la justa valoare de către partenerii Moldovei și, în primul rând, de Uniunea Europeană. În acest context, Letonia a susținut în mod activ și va susține în continuare Moldova în ceea ce privește semnarea Acordului de asociere, care include și asigurarea unui comerț liber, profund și comprehensiv. Sperăm că, până la summitul Parteneriatului Estic, care își va ține lucrările în luna noiembrie a acestui an la Vilnius, Moldova și Uniunea Europeană vor reuși să încheie negocierile cu privire la Acordul de asociere, ceea ce va crea pe viitor posibilități pentru semnarea acestui document. Noi susținem, de asemenea, Moldova în vederea liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană.

- Care sunt domeniile prioritare ale colaborării moldo-letone și ale asistenței letone și de ce anume acestea? D-voastră sunteți mai puternici în aceste domenii sau noi avem nevoie mai mult?

- Pe parcursul ultimilor opt ani, Moldova a realizat cu succes, cu sprijinul Letoniei, diverse proiecte în sumă totală de 1,4 milioane de euro. Cât privește sferele, în care au fost realizate aceste proiecte, ele sunt destul de diverse. Desigur, în alegerea proiectelor concrete s-a ținut cont de doleanțele expuse de partea moldovenească. Printre proiectele de succes care au fost realizate în Moldova între anii 2005-2009 ar merita să fie menționate transmiterea experienței noastre în ceea ce privește paza frontierei de stat, aplicarea standardelor veterinare ale Uniunii Europene și ale cerințelor în vederea calității produselor alimentare, realizarea reformelor în domeniul autoadministrării, precum și susținerea societății civile din Moldova. Deosebit de reușite și utile pot fi considerate proiectele în cadrul cărora Serviciul de Frontieră al Letoniei a transmis experiența sa colegilor moldoveni în domeniul caniculturii și controlului persoanelor sosite în țară. În anul trecut, Letonia, în colaborare cu Agenția SUA pentru dezvoltare internațională a (USAID) și partenerii europeni, a realizat în Moldova două proiecte: în domeniul reformei de drept și în cel al dezvoltării regionale. Letonia intenționează să continue ambele proiecte și în anul curent.

- Dumneavoastră puteți fi numit, pe drept cuvânt, prim-ministru al perioadelor de criză politică. Și aceasta din cauza că D-voastră ați rămas în funcția de prim-ministru după toate cele trei scrutine parlamentare, care s-au desfășurat în țara D-voastră în anii 2009-2011. Iar alegeri anticipate în toată lumea se desfășoară în urma crizelor politice. Chiar dacă în Moldova, din anul 2009 încoace, au avut loc doar două, deocamdată, alegeri parlamentare anticipate, toată această perioadă a fost marcată, dacă nu de criză politică, cel puțin de confruntări politice permanente, „pe muchie”, atât în interiorul alianței de guvernare, cât și între putere și opoziția parlamentară. Cum credeți, ce lecții poate trage Moldova din experiența respectivă a țării D-voastră?

- Motivul principal al dizolvării Parlamentului Letoniei în anul 2011 și desfășurării alegerilor anticipate a ținut de influența excesivă asupra procesului politic a câtorva oameni bogați cu relații strânse între ei, așa-numiții oligarhi. Acestea au fost primele alegeri anticipate care au avut loc vreodată în Letonia. În urma acestor alegeri, oligarhii au pierdut o bună parte din influența politică pe care au deținut-o anterior. Dacă este să vorbim despre lecții, trebuie să menționăm că fiecare țară este un unicat în sine, de aceea experiența unui stat nu în toate poate fi preluată de alt stat. În același timp, consider că totul depinde de voința alegătorilor, de decizia pe care o iau referitor la cine le va prezenta interesele în structurile de stat. Cu cât mai înalte cerințe le vor înainta alegătorii politicienilor, cu atât mai harnic vor munci aceștia, pentru a îndreptăți așteptările alegătorilor și a le menține sprijinul.

- Sunteți un expert recunoscut în domeniul economisirii, optimizării resurselor. Se spune că într-un rând ați economisit pentru Parlamentul European mai multe milioane de euro. Cum și în care sfere, la părerea D-voastră, Moldova ar putea economisi din timp și resurse pentru urgentarea scopurilor de modernizare a țării și îmbunătățire a nivelului de trai al cetățenilor săi? Cât de utilă ar putea fi pentru noi experiența Letoniei în acest sens?

- Cred că atenția cea mai mare trebuie să se acorde proceselor de concentrare a resurselor în cele mai prioritare sfere. Pentru noi în Letonia acesta este un fapt evident. După restabilirea independenței în statul nostru a existat un consens, potrivit căruia integrarea Letoniei în Uniunea Europeană și NATO reprezintă unica posibilitate de a ne asigura viitorul. Pornind de la aceasta, majoritatea resurselor accesibile au fost concentrate pentru realizarea scopului respectiv. Referitor la experiența Letoniei în domeniul integrării europene, consider că unul dintre aspectele determinante l-a reprezentat hotărârea noastră și asigurarea unui consens social larg în această chestiune. Este important ca Guvernul și societatea să obțină succese concentrate întru realizarea scopului propus.

În afară de aceasta, încă o lecție care poate fi însușită din experiența Letoniei ține de necesitatea de a menține trează capacitatea de abordare critică a situației și să nu ne pierdem capul în cazul în care dezvoltarea economică este prea bruscă. Pentru economiile unor state mici, cum sunt Letonia și Moldova, aceasta ar putea crea probleme serioase, cu care noi ne-am ciocnit în anii 2008 – 2009. Ca să evităm astfel de situații, societatea și sectorul neguvernamental trebuie să ceară ca guvernul să promoveze politici fiscale raționale și echilibrate.

- Ce priorități a avut țara d-voastră și ce puncte vulnerabile au existat (dacă au existat) în calea spre integrarea europeană? Care sunt, în opinia D-voastră, șansele Moldovei, cu toate punctele sale forte și slabe, de a reuși pe această cale?

- Voi repeta: Moldova a realizat pe parcursul ultimilor ani succese impresionante. În opinia mea, realizările de astăzi ale țării d-voastră se explică prin voința exprimată destul de clar și prin dorința sinceră a elitei politice și a societății moldovenești în ansamblu de a se integra în Uniunea Europeană. Dorința Moldovei de a realiza o integrare cât mai strânsă cu Uniunea Europeană atestă faptul că societatea d-voastră împărtășește aceleași valori, care sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană. Este vorba despre democrație și de respectarea drepturilor omului.

Pornind de la experiența Letoniei, pot să vă doresc o continuare bine concentrată a reformelor inițiate pentru ca valorile Uniunii Europene să se regăsească în Moldova. În acest context, o atenție deosebită urmează să se acorde principiilor autonomiei puterii judiciare și supremației legii. Pe peretele sălii de ședințe a Guvernului Letoniei se poate citi o expresie care caracterizează foarte exact principiul supremației legii: „O lege și un adevăr pentru toți”. Este important ca acest principiu să funcționeze nu numai în teorie, dar și în viață, ca legea să fie aplicată în mod similar pentru toți, fără excepții, indiferent de faptul cine ești tu – înalt demnitar de stat sau un om simplu.

Indiscutabil, un criteriu important al faptului, în ce măsură împărtășește statul valorile Uniunii Europene, ține de respectarea principiului libertății de expresie, care garantează dreptul oponenților politici, adică al opoziției, de a avea posibilitatea să-și expună prin intermediul mijloacelor de informare în masă opinia sa în problemele actuale și să familiarizeze societatea cu ea. Consider că Moldova trebuie să continue în mod mai activ activitatea în aceste direcții, ceea ce se va răsfrânge negreșit în mod pozitiv asupra relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană.

- Ambele noastre țări fac parte din zona în care Federația Rusă joacă un rol foarte important în politica regională, sprijinindu-se inclusiv, dar nu numai, pe o cotă destul de mare de etnici ruși și pe cei, pe care îi numește „rusolingvi”, în realizarea intereselor sale. Cum reușiți să păstrați echilibrul între interesele politice ale țării d-voastră și interesele economice, care prevăd un nivel destul de înalt al colaborării economice? Ce am putea învăța unii de alții în acest sens?

- Dacă ar fi să spunem pe scurt, scopul nostru este de a stabili și de a menține relații constructive cu statele vecine, întemeiate pe o colaborare mutual avantajoasă. Este evident: cu anumite state este mai ușor să realizezi acest scop, decât cu altele. Deși circa 70% din volumul operațiilor comerciale exterioare țin de țările Uniunii Europene, Rusia este pentru noi, de asemenea, un partener comercial important, cu care noi suntem interesați să colaborăm. Cât privește situația comunității rusești din Letonia, eu consider că trebuie să continuăm dezvoltarea valorilor comune și a identității pentru toate comunitățile etnice. Comunitatea rusă, precum și cea ucraineană, poloneză, belorisă, estonă și lituaniană din Letonia sunt o parte componentă inalienabilă a statului nostru. Totodată, noi trebuie să consolidăm temelia noastră unică, de exemplu, înțelegerea comună a istoriei noastre, a valorilor și identității noastre comune.

- Vizita D-voastră actuală în Moldova s-a desfășurat în toiul crizei politice, care ține de relațiile dintre partidele aflate la putere și care este greu la ora actuală de prognozat cu ce se va încheia. Apropo, ați examinat posibilitatea de a amâna vizita sau chiar de a renunța la ea? Dar întrebarea mai importantă, pe care aș dori să V-o adresez se referă la faptul, în ce măsură această criză, care este, posibil, cea mai profundă dintre toate, din câte au fost, va putea influența cursul european al Republicii Moldova?

- Experiența Letoniei demonstrează că în contextul integrării europene este importantă activitatea bine pusă la punct a Guvernului în ceea ce privește transpunerea reformelor în viață. Este important ca, indiferent de divergențele în anumite chestiuni, partenerii de coaliție să nu admită ca neînțelegerile interioare să-și lase amprentele negative pe cursul reformelor și pe apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. De aceea eu doar pot să-mi exprim speranța că partenerii de coaliție vor reuși să depășească greutățile care s-au creat, pentru a asigura stabilitatea în țară și a continua realizarea reformelor inițiate.

Este important ca, pășind pe această cale, să se înțeleagă că o parte componentă a succesului în integrarea europeană trebuie s-o constituie, în opinia mea, comunicarea eficientă cu societatea. Este important nu numai de a implementa reformele în viață, care sunt necesare pentru integrarea țării d-voastră în Uniunea Europeană, dar și să explicați societății într-un limbaj accesibil și convingător necesitatea acestor reforme, să-i vorbiți despre utilitatea și achizițiile, pe care societatea le va obține de la ele și de la integrarea europeană în ansamblu.

Valeriu Vasilică, IPN

CV-ul prim-ministrului Republicii Letonia, Valdis Dombrovskis - http://www.mk.gov.lv/en/mp/
(0) comentarii
Nume

Adaugă comentariu Citeste Regulile

Subscribe by email RSS

ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Interviu IPN: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea EuropeanăConferințe IPN [HD] | Patimi, iertarea și împăcarea în politică
Conferințe IPN [HD] | PENSIONARUL PIOTR BEJENARIConferințe IPN [HD] | Blocul ,,UNIREA" : ,,Unioniștii VOR MERGE uniți în electorală"
Vezi toate
banner creditex