Merab Antadze: Calea europeană de dezvoltare este cea mai corectă pentru Moldova și Georgia, interviu IPN

Print Send by email
05:30, 23 Iun 2017

Merab Antadze: Calea europeană de dezvoltare este cea mai corectă pentru Moldova și Georgia, interviu IPN

În ce constau asemănările și deosebirile Moldovei și ale Georgiei în calea lor de afirmarea în calitate de state independente și dezvoltate? În ce domeniu ar putea ele conta una pe alta, iar împreună – pe prietenii comuni? În ce constau interesele economice reciproce ale celor două țări și cum s-ar putea ele susține una pe alta în sfera reducerii riscurilor la nivel regional, sporirii nivelului de securitate și asigurării integrității teritoriale? Aceste și alte teme sunt abordate în interviul solicitat de Valeriu Vasilică  Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Georgiei în Republica Moldova, Merab Antadze.
----

- Georgia și Moldova consemnează în anul acesta aniversarea a 25-ea de la stabilirea relațiilor diplomatice. Cum ați caracteriza D-voastră relațiile moldo-georgiene actuale?

- La 25 iunie 1992 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Georgia. Evaluând calea de 25 de ani parcursă împreună, trebuie să menționăm caracterul special al colaborării noastre, în cadrul căreia un loc important i-a fost rezervat susținerii și asistenței reciproce  în realizarea sarcinilor vitale, care au fost puse în fața țărilor noastre. Este vorba, în primul rând, de edificarea unor state independente la modul real, întemeiate pe principiile democrației și ale economiei de piață, reglementării conflictelor și soluționării problemelor social-economice dintre cele mai complicate, care ne-au rămas ca moștenire după demolarea imperiului sovietic.

- Ce proiecte comune sunt în stadiu de realizare la ora actuală și ce se preconizează pentru viitor? În ce constă utilitatea lor?

- Pornind de la faptul că și Moldova, și Georgia au optat pentru calea europeană de dezvoltare – și lucrul acesta este unul firesc, dat fiind faptul că pentru a soluționa sarcinile care stau acum în fața cetățenilor și a statelor noastre, calea europeană de dezvoltare este unica și cea mai corectă  – consider că cel mai important la ora actuală pentru Moldova și Georgia este de a participa cu succes la programul Parteneriatului Estic și de a îndeplini totalmente obligațiunile asumate în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu UE.

- În ce domenii considerați necesar ca țările noastre să facă schimb de experiență, având în vedere tendința lor comună de apropiere de Uniunea Europeană? Ce reforme efectuate de Georgia în ultimii ani considerați că le-ar putea aplica Moldova?

- Conștientizând importanța extraordinară a executării necondiționate a sarcinilor respective, noi am stabilit relații reciproce foarte strânse pe o serie întreagă de direcții. Este vorba de consultări și de schimb de experiență în sfere stipulate de Acordul de Asociere și al zonei de liber schimb cu UE. Este vorba de combaterea corupției, de reformele în domeniul sistemului judiciar și al instituțiilor de ocrotire a drepturilor, de chestiunile legate de procesele migraționiste, de schimbul de experiență în procesul de armonizare a legislației, în soluționarea problemelor social-economice, crearea unor condiții dintre cele mai favorabile pentru investitori, pentru practicarea businessului, pentru sfera de prestare a serviciilor către populație.

- În ce mod ar putea colabora țările noastre în scopul reducerii riscurilor la nivel regional, sporirii nivelului de securitate și asigurării integrității teritoriale?

- Chestiunile cu privire la asigurarea și restabilirea integrității teritoriale, reducerea riscurilor pe plan regional și sporirea nivelului de securitate constituie anume problemele, soluționarea cărora sunt important vitale pentru Moldova și pentru Georgia. Nu este de mirare faptul că cea mai strânsă și mai activă colaborare se atestă anume în acest domeniu.

În primul rând, aici este vorba de o susținere reciprocă foarte bine pronunțată în cadrul organizațiilor internaționale și al forurilor mondiale în problemele securității regionale și globale, de colaborarea bilaterală și schimbul de experiență în domeniul construcției forțelor armate naționale, care să corespundă provocărilor și cerințelor contemporane întru soluționarea nu numai a problemelor stringente, dar și pentru a ne aduce contribuția la consolidarea stabilității și securității globale în lume. Nu este un secret că Georgia a obținut succese importante în acest domeniu și că ea participă activ la operațiunile care se desfășoară sub egida NATO, ONU, UE în Afganistan, Irak, Africa Centrală, precum și în cadrul operațiunii antiteroriste din Marea Mediteraneană. De menționat faptul că în operațiunea din Afganistan, care continuă sub egida NATO,  Georgia este cel de-al doilea contribuitor – după SUA – ca număr de militari.

- Ce posibilități observați D-voastră pentru potențialii investitori georgieni în Moldova și viceversa? Care sfere ar prezenta interes pentru investițiile georgiene în Moldova și care – pentru investițiile moldovenești – în Georgia?

- Consider că, în cazul unui climat investițional favorabil pentru potențialii investitori și investiții georgiene în Moldova - ca și pentru investitorii din alte țări – poate fi interesantă și avantajoasă apropierea geografică nemijlocită a pieței europene, care reduce de mai multe ori timpul de transportare a producției moldovenești  pe piața unică a Uniunii Europene, ceea ce are o importanță deosebită pentru mulți parametri-cheie. Un anumit interes poate prezenta, de asemenea, participarea investitorilor din Georgia în realizarea proiectelor de transport și infrastructură.

Cât privește interesele investitorilor moldoveni și ale investițiilor acestora în Georgia, conform convingerii mele profunde, una dintre cele mai avantajoase direcții o constituie, desigur, investițiile în businessul turistic al Georgiei, dat fiind faptul că, urmare a dezvoltării infrastructurii turistice și a condițiilor climaterice favorabile, Georgia a devenit una dintre țările cele mai captivante, inclusiv în sfera turismului.

Potrivit datelor statistice, în anul trecut Georgia a fost vizitată de mai mult de 6 milioane de persoane. În anii apropiați, având în vedere dinamica ascensiunii turismului și realizarea proiectelor curente de infrastructură în Georgia, se așteaptă că acești indicatori se vor dubla.

Există și multe alte domenii care ar putea interesa cercurile de afaceri din Georgia și Moldova, lucru despre care atestă rezultatele forului de afaceri, care și-a ținut lucrările la Tbilisi în aprilie curent, în cadrul căruia și-au dat întâlnire și au purtat negocieri 52 de companii și oameni de afaceri din ambele țări, acestea desfășurându-se în cadrul primei ședințe economice interguvernamentale Moldova-Georgia.

- D-voastră sunteți Ambasadorul Georgiei în Moldova din anul 2014. Ce lucruri sau trăsături, în opinia D-voastră, ne caracterizează cel mai mult pe noi, moldovenii, ca popor și ca societate? Ce lucruri sau ce trăsături, în opinia D-voastră, îi deosebesc pe moldoveni de georgieni și care dintre acestea fac să ne asemănăm?

- Pe parcursul aflării mele în Moldova eu m-am familiarizat destul de bine cu trăsăturile caracteristice ale poporului care locuiește pe aceste meleaguri și pot declara cu o mare doză de responsabilitate, că moldovenii posedă trăsături de caracter extraordinar de bune. În fond, aceștia sunt oameni foarte muncitori, insistenți și plini de viață, care pot suporta cu demnitate toate greutățile, iar în timpul diverselor manifestări de sărbătoare veselia lor și buna dispoziție nu au  margini.

Există anumite lucruri, care ne fac asemănători unii cu alții în multe privințe. Voi aminti doar de o tradiție foarte veche și importantă, care există de veacuri în țările noastre – este vorba de cultivarea viței de vie și de producerea vinului. Sunt sigur, că aceasta este o tradiție de o foarte înaltă cultură și ea formează anumite trăsături de caracter asemănătoare. În primul rând, este vorba de ospitalitate, bunăvoință și toleranță.

Cred că anume prin aceasta pot fi explicate respectul și sentimentele cordiale deosebite care există între popoarele noastre. 

05:30, 23 Iun 2017

Alte știri

22 Iunie 2017
RSS
Investițiile străine se reduc, deși Moldova poate atrage investitori, opinii
free
20 Iunie 2017
Opinia Comisiei de la Veneția nu este scutită de influență politică majoră, analist
free
Reforma sistemului electoral este compromisă, opinie
free
Avizul Comisiei de la Veneția nu este negativ, chiar dacă este critic, opinie
free
Comisia de la Veneția a spus tranșant că sistemul mixt susține clanurile mafiote, opinie
free
Verdictul Comisiei de la Veneția nu blochează schimbarea sistemului electoral, analist
free
Proiectul de modificare a sistemului electoral trebuie respins, analist
free
19 Iunie 2017
Precondiția politică a UE pentru asistența macro-financiară este fragilă, opinie
free
Comisia de la Veneția, votul mixt și asistența europeană, OP-ED
free
RETROSPECTIVA ȘTIRILOR din Fluxul IPN „Integrare Europeană”, 12 - 18 iunie 2017
free
RETROSPECTIVA CELOR MAI IMPORTANTE EVENIMENTE ale săptămânii 12 - 18 iunie 2017
17 Iunie 2017
Victor Juc: Moldova trebuie să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția
free
15 Iunie 2017
Vlad Batrîncea: Republica Moldova nu este un jucător geopolitic
free
Angela Colațchi: Există o comunicare ineficientă între subiecții cu impact geopolitic
free
Irina Caunenco: Geopolitica este o resursă puternică de a înțelege situația actuală
free
14 Iunie 2017
Igor Boțan: Moldova oscilează geopolitic din nevoia de dezvoltare economică și securitate
free
Viorel Cibotaru: Așa-numitele slogane geopolitice se folosesc în mod demagogic
free
„Genele geopolitice” ale moldovenilor: între mit și realitate, dezbateri IPN
free
Moldovenii mănâncă ca în tinerețe, dar se mișcă ca la bătrânețe – medic endocrinolog
free
Inițiativa PDM privind combaterea propagandei străine este nereușită, politicieni de opoziție

ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

TIM, ADEPT, CRJM, IDIS

Lansarea studiului „Capturarea statului: cazul Republicii Moldova”, Comunicat RO/EN

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | AO ,,Protecția Consumatorului" cere încetarea competențelor Guvernului.Conferințe IPN [HD] | Ziua  Internațională pentru susținerea victimelor torturii.
Conferințe IPN [HD] |CJI: Raport manipulare informațională. (1 aprilie 2017 - 1 iunie 2017).Conferințe IPN [HD] | A.O. "Urban Consulting".  Pretinsele ,,datorii istorice" la energia termică.
Vezi toate
banner creditex