Produsele media la această rubrică sunt realizate în cadrul proiectului „Integrarea Europeană ca idee națională cu potențial de consolidare a societății moldovenești”, sprijinit de Fundația Germană Hanns Seidel
Boris Gîlca: A avea un copil este un proiect social deosebit
Print Send by email
07:44, 28 Dec 2012


Interviu Info-Prim Neo cu reprezentantul adjunct al Fondului ONU pentru Populație în Moldova, Boris Gîlca, din ciclul „Anul 2012 în viața Moldovei și a moldovenilor”, materialul nr 12. din 12

– În procesul de planificare a acestui ciclu de materiale despre prestația anului 2012 în viața Republicii Moldova și cetățenilor ei Agenția „Info-Prim Neo” s-a ciocnit de o problemă grea, pentru care va rugăm să ne ajutați să găsim soluție. Am găsit suficienți intervievați reprezentativi pentru statul Republica Moldova și puțini de tot care să reprezinte adecvat, fără conflict de interese, cetățeanul simplu. Ne-am gândit că am putea să vă rugăm pe dvs. să îl reprezentați pentru că, în înțelegerea noastră, UNFPA în Moldova nu face decât să studieze viața omului simplu prin prisma intereselor și problemelor acestuia. În ce constă activitatea UNFPA în Republica Moldova?

– UNFPA și-a început activitatea în Republica Moldova în anul 1995. Ne-am propus să avem obiective atât pe termen scurt, cât și de perspectivă. Mandatul Fondului ONU pentru Populație ține de sănătatea reproducerii, de problemele tinerilor, de aspecte legate de gen, de discriminare, de inegalitate socială, de politicile demografice etc. Suntem aici pentru a sensibiliza autoritatea publică pe aceste aspecte, pentru a împărtăși din experiența altor țări și, prin expertiza noastră internațională, a asista Guvernul în implementarea reformelor în domeniile sus-menționate. Suntem preocupați și de dezvoltarea politicilor de echitate socială, mai ales pe probleme legate de îmbătrânirea populației, migrație, scăderea natalității etc.

– Care sunt problemele cele mai grave ale Republicii Moldova din punctul de vedere al populației?

– Toate țările au probleme sociale, Moldova nu este un caz izolat. Aceasta este o țară care a cunoscut foarte multe schimbări în sensul progresului social. Dar sunt probleme sociale care au persistat din vechiul regim. Vorbim mai ales despre servicii, despre accesul la acestea, fie că sunt cele de educație, de sănătate, dar și probleme de incluziune socială, de integrare economică. În ciuda progresului care se înregistrează, există cu certitudine o disparitate pe care o vedem la nivelul unor parametri: rural față de urban, între diverse categorii sociale, între majoritate și minorități.

Există statistici, indicatori de acces la educație pe care îi vedem tot mai des, mai ales la categoriile defavorizate, la romi de exemplu. Serviciile de sănătate nu sunt încă egalizate. Există probleme de integrare a tinerilor și aici vedem iarăși diferențe. Aceștia au acces inegal la piața muncii, ceea ce motivează o parte a tinerilor să părăsească țara și duce la migrație. Și abia aici începe o discuție serioasă: În Moldova procentul celor de vârstă activă plecați peste hotare este de circa 25%. Deci cel puțin un sfert din populația activă e în afara țării. E o problemă! Și la nivelul productivității în interiorul țării există probleme. Chiar dacă emigranții trimit bani în țară, aceasta poate rezolva doar o parte a problemei (crește puterea de cumpărare a populației). Aici apare altă problemă, pentru că acest transfer de bani se utilizează, de cele mai multe ori, în consum direct. Avem tineri cu diplomă care nu găsesc unde să muncească din cauza economiei care nu generează locuri de muncă și care vor fi împinși să emigreze. Apare un cerc vicios care duce la migrație. Trebuie formulate politici coerente pentru migrație.

În altă ordine de idei, în Republica Moldova nu este finalizată reforma sistemului de pensii. Este nevoie de curaj și angajament politic pentru această reformă. Nu sunt sigur că actuala clasa politică are acest curaj și angajament, dar întârzierea ne va costa mult, și anume pe cei care se pensionează. Astăzi, există mai mulți bătrâni decât cei care îi susțin. Există și tot mai puțini copii născuți vii și tot mai mulți cei care părăsesc țara. Moldovenii vor trăi mai mult, vor fi mai longevivi și segmentul populației vârstnice mai numeros. Trebuie să fim conștienți de aceste realități și să punem în practică politici care să ne ajute să facem față acestor fenomene, pentru a le gestiona mai bine. Populația are nevoie de informare asupra beneficiilor reformării sistemului de pensii și promovării unei îmbătrâniri active. Și toate partidele politice trebuie să susțină aceste reforme nepopulare pentru a demonstra că le pasă pentru un viitor mai bun și mai sigur al populației.

– Cum stăm la capitolul natalitate?

– Sunt probleme complexe. Scăderea natalității apare în toată Europa. Fertilitatea se calculează ca raport între numărul de copii născuți vii și numărul femeilor de vârstă fertilă (între 15 și 49 de ani). În Republica Moldova avem nevoie de 2,1 copii per femeie pentru a vorbi despre o populație stabilă – adică doar înlocuirea simplă a generațiilor. 2,1 este nivelul de stabilitate al populației, tot ceea este sub această cifră determină pe termen lung o reducere a populației. Populația Republicii Moldova s-a diminuat semnificativ după 1986. Avem o scădere a fertilității, dar și o schimbare a structurii demografice. Va fi tot mai greu să menținem stabil nivelul de viață socială. Mai puține nașteri, mai puține căsătorii și la vârste tot mai târzii, tot mai puțini copii. Dar repet, este un fenomen social complex și larg răspândit. Familia contemporană din Moldova dă naștere unui copil și vrea să aibă parte de „calitate în toate” și nu mai decide pentru ce-l de-al doilea. A avea un copil este un proiect social deosebit. Avem nevoie de echilibru demografic, dar nu pe seama scăderii calității vieții sau a inegalității sociale, sau a diminuării investiției în capitalul uman, sau cel destinat educației copiilor.

– Care va fi implicarea UNFPA în anul viitor? Care priorități vor fi susținute?

– Întrebarea este cum vede Guvernul aceste priorități. Este problema populației ceva important pentru noi, abordăm aceste lucruri acum sau mai târziu? Agențiile Națiunilor Unite încearcă să influențeze scala aceasta a priorităților pentru a ajuta Guvernul în ceea ce trebuie făcut cu prioritate. Pentru că efectele sunt pe termen lung. Națiunile Unite vor demara noul Cadru de Asistență și Parteneriat pentru 2013-2017, iar UNFPA – un nou Program de Țară planificat pentru aceeași perioadă. Cadrul de Parteneriat va susține prioritățile și obiectivele de dezvoltare ale Moldovei în trei domenii importante: (1) guvernarea democratică, justiția, egalitatea și drepturile omului; (2) dezvoltarea umană și incluziunea socială; (3) mediu, schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre naturale. Programul va contribui, de asemenea, la aprofundarea reformei ONU în țară pentru a răspunde mai eficient priorităților naționale. Prioritățile noului Program UNFPA vor fi sincronizate cu agenda de reformare a sistemului de sănătate, cu accent pe sănătatea reproducerii, cu agenda programelor de educație pentru sănătate, sistemului de securitate socială, politicilor demografice, cadrului legislativ a componentei gen, inclusiv violența în familie etc. Este mai inteligent să avem reforme eficiente, chiar dacă și dureroase uneori, pentru a gestiona mai bine viitorul. Nu doar prezentul, ci mai ales viitorul.

– Cum credeți, cine ar avea de câștigat mai mult din integrarea europeană a Republicii Moldova: categoriile de populație apte de muncă, de vârstă productivă sau cele mai puțin ajutorate, cu nevoi mai speciale? Cine pe cine ar trebui să convingă, să susțină mai cu multă putere acest proces?

– Integrarea europeană este cel mai important proiect pentru dezvoltata durabilă a Republicii Moldova. Este un moment oportun pentru adevăratele reforme în dezvoltarea economică și socială, justiție, drepturile omului, în promovarea parteneriatului politic, stoparea deficitului democratic și extinderea cooperării pentru dezvoltare. E un moment crucial pentru țară și mă bucur că integrarea europeană este în absolută majoritate un interes național. Este cel mai serios examen care urmează să fie susținut nu numai politicieni, dar și de fiecare cetățean al țării. Fiecare trebuie să demonstreze verticalitate bazată pe corectitudine și toți vom avea de câștigat. Avem mare nevoie să reușim pentru viitorul Republicii Moldova. Nu mai e timp de pierdut.

Alina Marin, Info- Prim Neo

(0) comentarii
Nume

Adaugă comentariu Citeste Regulile

Subscribe by email RSS