COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Europa de Est contează

Margot Wallström, Jacek Czaputowicz, Tomáš Petűíèek

Stockholm, Varșovia, Praga, 28 ianuarie 2019

Anul 2019 are o importanță deosebită pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii noștri estici: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

În acest an sărbătorim a zecea aniversare a unui parteneriat real și activ – Parteneriatul Estic (PE).

Mulți oameni nu au crezut că acest parteneriat va aduce vreo schimbare în regiune, dar ne amintim de emoțiile, care ne-au însoțit pe toți în primii ani ale PE– sentimentul de a crea o nouă calitate, care are un potențial de transformare.

De-a lungul anilor parteneriatul nu a evitat unele dificultăți. Cu toate acestea, nu numai că a supraviețuit, dar a devenit mai puternic și s-a dovedit a fi ceva mai mult decât ne-am așteptat.

Parteneriatul estic (PE) rămâne singura abordare coerentă a întregii UE față de vecinii săi din est. Obiectivele și prioritățile sale sunt acceptate pe scară largă. El face parte din politica europeană de vecinătate (PEV) și devine o platformă, care facilitează partenerilor aprofundarea relațiilor cu UE și discutarea chestiunilor de interes reciproc.

Astăzi putem spune cu toată convingerea că acest parteneriat unic s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes inițiative ale UE în domeniul politicii externe. Are o bază stabilă în valorile comune, drepturile omului, statul de drept, democrație și buna guvernare. De asemenea, se bazează pe principiul imperativ al dreptului fiecărei țări de a decide asupra viitorului său – pe care UE și statele sale membre l-au apărat în unanimitate și în mod consecvent în acești zece ani.

Transformarea politică nu a fost încă pe deplin realizată, mai sunt multe de făcut. Cu toate acestea, majoritatea cetățenilor din țările PE împărtășesc valorile europene și identitatea europeană, ceea ce îi motivează să depună eforturi pentru a atinge acest obiectiv.

Datorită Parteneriatului Estic Uniunea Europeană și partenerii săi din Est investesc în dezvoltarea, securitatea și stabilitatea în Europa de Est.

Ce s-a realizat în ultimii zece ani?

Acordurile de asociere și acordurile de liber schimb cu Georgia, Ucraina și Moldova pregătesc terenul pentru reforme și devin un stimulent pentru dezvoltarea economică, socială și regională. Acestea oferă economiilor partenere accesul pe piața UE, care numără peste 500 de milioane de clienți și care este, în primul rând, o piață cu norme clare și standarde de calitate. UE deja este cel mai mare partener comercial pentru cele cinci țări ale Parteneriatului Estic și al doilea cel mai mare partener pentru Belarus, cu valoarea comerțului în permanentă creștere.

Ne așteptăm ca creșterea schimbului comercial să determine o creștere a investițiilor. UE a lansat Planul de investiții externe, care oferă antreprenorilor sprijin financiar, garanții și asistență tehnică. Dezvoltarea comerțului și a investițiilor este în interesul nostru economic comun.

Creșterea schimburilor comerciale, a investițiilor și a conexiunilor economice tot mai strânse necesită investiții uriașe în infrastructura transporturilor, digitală și energetică. UE a extins recent Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) în țările Parteneriatului Estic. Împreună cu Banca Mondială se pregătește un plan de investiții în valoare de aproape 13 miliarde EUR, în cadrul căruia vor fi construite în total 4800 km de drumuri și căi ferate, precum și șase porturi.

În domeniul energiei UE sprijină diversificarea, transformarea, eficiența energetică și energia regenerabilă. Ne străduim să reducem în continuare emisiile de CO2 și să instituim o monitorizare eficientă a acestuia la nivel național. Acest lucru este important din punctul de vedere al competitivității, al dezvoltării economice durabile și al beneficiilor concrete în viața de zi cu zi a cetățenilor.

Taxele de roaming

În domeniul digital, încurajăm țările PE să armonizeze tarifele de roaming între ele, ceea ce va fi primul pas spre armonizarea cu zona de roaming din UE.

Din anul 2014 peste 30 de mii de tineri au participat la schimburi și programe de mobilitate și voluntariat prin intermediul programului Erasmus+. În plus, programul EU4Youth susține șansele pe piața muncii și antreprenorialul la aproximativ 23 de mii de tineri din țările partenere.

Cu toate acestea, parteneriatul nostru este mai mult decât acorduri de asociere, zone de liber schimb, călătorii fără viză și îmbunătățirea calificării tinerilor. El este, de asemenea, dezvoltarea durabilă și inovarea. Este imunitatea față de amenințări. Parteneriatul nostru unește țările și oamenii și cuprinde o gamă largă de aspecte, inclusiv sprijinirea societății civile, pluralismului și mass-media independente, asigurarea egalității de gen și combaterea discriminării.

De la început am recunoscut că nu există o formulă universală. De aceea Parteneriatul Estic este adaptat nevoilor participanților săi. Țările care doresc să se apropie de UE au această șansă – în funcție de ambițiile și ritmul adoptat.

Armenia și UE au semnat un acord de parteneriat și cooperare consolidat. Azerbaijan și Belarus și-au ales propria cale. La Summitul de la Bruxelles din 2017 liderii UE și ai țărilor partenere au subliniat importanța adaptării domeniului relațiilor și sprijinului la cazuri concrete.

Sprijinul nostru pentru reforme este, bineînțeles, bazat pe realizări. Măsurăm ambiția prin progres și personalitate politică. Prin urmare, este necesar un puternic sentiment de responsabilitate pentru acest proces. Țările partenere trebuie să continue să se simtă responsabile pentru realizarea reformelor.

Ambiții mai mari

Ne așteptăm ca țările partenere, care declară ambiții mai înalte, indiferent de relațiile lor cu UE, definite prin acorduri, să pună în aplicare reformele. Beneficiile mai mari vor rezulta din implicarea mai mare. Cu toate acestea, această regulă va funcționa, de asemenea, în mod analog în cealaltă direcție.

A zecea aniversare a PE este o oportunitate de a celebra realizările de până acum. Dar nu numai asta. Anul 2019 va fi, de asemenea, un an de dezbatere asupra obiectivelor noastre și a modului în care le putem realiza.

De ce avem încă nevoie de Parteneriatul Estic – de ce este mai bine să lucrăm împreună și să rezolvăm problemele împreună? Cum să facem ca calea spre integrare cu Europa, care este asociată cu reforme dificile, să fie încă atractivă pentru partenerii noștri? Trebuie să reflectăm serios și profund asupra viitorului relațiilor noastre și a ceea ce ne putem oferi reciproc.

Relațiile cu vecinii din est variază de la o țară la alta. Cu toate acestea, Europa de Est este importantă pentru întreaga UE, la fel cum UE este importantă pentru partenerii noștri estici. Parteneriatul Estic lucrează în ambele sensuri și ne oferă toate oportunitățile de a învăța, de a ne adapta și de a ne influența reciproc. Parteneriatul Estic este o politică de transformare, care apropie partenerii din est și cetățenii lor de statele membre ale UE, iar pe noi ne apropie de ei.

Ceea ce constituie unicitatea Europei nu este numai politica și economia, ci și cultura. Toate țările Parteneriatului Estic sunt parte a culturii europene. Energia și capacitatea Europei de a se adapta vor depinde, de asemenea, de disponibilitatea și capacitatea sa de a beneficia de tradițiile bogate și diverse ale patrimoniului nostru comun.

Trebuie să realizăm acest lucru mai ales că în jur se desfășoară un război de informare și comunicare. Nu există nici o îndoială că ne aflăm într-o situație mult mai bună decât dacă nu ar exista acțiuni comune în cadrul Parteneriatului Estic. Reformele actuale, susținute de UE, au inițiat modernizarea vecinilor noștri estici și au făcut ca societățile lor să fie mai puternice, mai prospere, iar oamenii să aibă un nivel de trai mai bun.

În pragul deceniului Parteneriatului Estic și indiferent de concluziile, pe care le tragem din discuțiile noastre, cea mai importantă chestiune este pur și simplu să ne întărim angajamentul de colaborare cu vecinii noștri estici și să dăm un nou impuls pentru următorii zece ani.

Viitorul cere de la noi atât dedicare, cât și creativitate, care ne vor permite să elaborăm formula potrivită pentru angajamentul politic și ambiție. Trebuie să găsim instrumentele potrivite, care vor contribui la menținerea atractivității Parteneriatului Estic ca o forță motrice de dezvoltare și modernizare. De aceea trebuie să vorbim despre obiectivele, prioritățile și mijloacele noastre. Pentru că, în calitate de europeni, atât în UE, cât și în afara ei, suntem mai puternici împreună.

Acțiunile noastre de azi vor determina ziua noastră de mâine.
 

Margot Wallström, Ministrul Afacerilor Externe al Suediei
Jacek Czaputowicz, Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei

Tomáš Petűíèek, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehe

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

 

Стокгольм, Варшава, Прага, 28 января 2019 года

2019 год является особенным для отношений Евросоюза с нашими восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

В этом году мы отмечаем десятилетие реального и живого партнерства - Восточного партнерства (ВП).

Многие не верили, что это партнерство внесет изменения в регион, но мы помним первые годы Восточного партнерства с волнением, которое все испытывали - это убеждение в том, что мы строим что-то новое и трансформационное.

За эти годы это партнерство преодолело свою долю трудностей. И все же, оно не только выдержало - но развивалось, и достигло того, чего мы не предвидели в то время.

Восточное партнерство остается единственным комплексным подходом всего Европейского союза к своим восточным соседям. Его цели и приоритеты широко приняты и признаны.

Оно является частью более широкой Европейской политики соседства (ЕПС) и представляет собой средство, позволяющие партнерам углублять свои отношения с ЕС и обсуждать вопросы, представляющие общий интерес.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это уникальное партнерство является одной из самых успешных инициатив внешней политики ЕС.

Это отношения, основанные на наших общих ценностях, правах человека, верховенстве закона, демократии и качестве государственного управления, а также на центральном принципе права каждой страны выбирать свое будущее, которое ЕС и ее государства-члены единодушно и последовательно отстаивали на протяжении этих десяти лет.

Политическая трансформация еще не вышла за рамки невозврата, и многое еще предстоит сделать.

Однако большинство граждан стран Восточного партнерства разделяют европейские ценности и европейскую идентичность, что мотивирует их в стремлении достичь этой цели.

Через Восточное партнерство Европейский союз и его восточные партнеры инвестируют в развитие, безопасность и стабильность на востоке Европы.

ЧЕГО мы достигли?

Соглашения об ассоциации и свободной торговле с Грузией, Украиной и Молдовой открывают путь к реформам и дают импульс экономическому, социальному и региональному развитию.

Они предоставляют странам-партнерам доступ к рынку ЕС с более чем 500 миллионами клиентов и, что гораздо важнее, к рынку с четкими правилами и стандартами качества.

ЕС уже является крупнейшим торговым партнером для пяти стран Восточного партнерства, для Беларуси - вторым по величине. И объемы торговли неуклонно растут.

Мы ожидаем, что увеличение инвестиций следует из увеличения торговли. ЕС запустил План внешних инвестиций, который предоставляет предпринимателям, желающим инвестировать, финансовую поддержку, гарантии и техническую помощь.

Рост торговли и инвестиций в наших общих экономических интересах.

Чтобы обслуживать растущие торговые потоки, обеспечивать инвестиции и скреплять экономические связи, необходимы огромные инвестиции в транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуру.

ЕС недавно расширил трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) на страны Восточного партнерства.

Совместно со Всемирным банком разрабатывается инвестиционный план в размере почти 13 млрд. евро, в рамках которого будет построено в общей сложности 4800 км автомобильных и железных дорог и шесть портов.

В области энергетики ЕС способствует диверсификации, трансформации, эффективности и возобновляемой энергии.

Мы работаем над дальнейшим сокращением выбросов CO2 и над созданием эффективного национального мониторинга выбросов.

Это важно для конкурентоспособности, более устойчивого экономического развития и конкретных выгод для жизни людей.

Тарифы на роуминг

В области цифровых технологий мы призываем страны ВП согласовать тарифы на роуминг в качестве первого шага к гармонизации с зоной роуминга ЕС.

С 2014 года более 30 000 молодых людей приняли участие в обменах, мобильности и волонтерстве с помощью Erasmus+, а программа EU4Youth поддерживает трудоустройство и предпринимательство около 23 000 молодых людей в странах-партнерах.

Но наше партнерство - это гораздо больше, чем соглашения об ассоциации, зоны свободной торговли, безвизовые поездки и развитие навыков для молодежи.

Речь идет об устойчивом развитии и инновациях. Речь идет об устойчивости. Они связывают страны и людей и охватывают широкий круг вопросов, включая поддержку гражданского общества, плюрализма и независимых средств массовой информации, а также обеспечение гендерного равенства и недискриминации.

С самого начала было признано, что один размер не подходит всем.

Таким образом, ВП изготавливается на заказ. Те, кто хочет стать ближе к ЕС, имеют эту возможность, адаптированную к своим амбициям и темпам.

Армения и ЕС подписали расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Азербайджан и Беларусь выбрали свои конкретные пути.

Лидеры ЕС и стран-партнеров также подчеркнули важность адаптации отношений и калибровки поддержки на саммите 2017 года в Брюсселе.

Конечно, наша поддержка реформ основана на заслугах. Прогресс и политическая ответственность - вот как мы измеряем амбиции.

Поэтому необходимо строгое владение процессом. Страны-партнеры должны и впредь нести четкую ответственность за проведение реформ.

Высшие амбиции

Мы ожидаем, что страны-партнеры, которые объявят о более высоких амбициях, независимо от их договорных отношений с ЕС, будут проводить реформы.

Больше даст, больше получит взамен. Но мы также ответим все меньше и меньше, когда это потребуется.

Мы хотим использовать этот 10-летний юбилей, чтобы отпраздновать достижения. Но не только. В этом году мы также обсудим, куда мы идем и как туда добраться.

Почему нам все еще нужно Восточное партнерство - почему нам лучше сотрудничать и решать проблемы совместно?

Как мы можем по-прежнему привлекать партнеров к продолжению напряженных реформ на пути европеизации?

Мы должны серьезно и глубоко задуматься о будущем наших отношений, о том, что мы можем предложить друг другу.

Отношения с восточными соседями различны в разных странах.

И все же Восточная Европа имеет значение для ЕС в целом, так как ЕС имеет значение для наших восточных партнеров.

Восточное партнерство работает в обоих направлениях; это позволяет всем нам учиться, адаптироваться и влиять друг на друга.

Восточное партнерство - это преобразующая политика, которая сближает восточных партнеров и их граждан с нами, государствами-членами ЕС, и нас ближе с ними.

Что делает Европу уникальной как единое целое, так это не только политика и экономика, но и ее культура.

Все страны Восточного партнерства являются частью европейской культуры. Энергия и способность Европы адаптироваться будут также зависеть от ее готовности и способности извлекать выгоду из богатых и разнообразных традиций нашего общего наследия.

Мы должны признать, что живем посреди информационной и коммуникационной войны.

Итак, позвольте нам прояснить это, не может быть никаких сомнений в том, что мы сегодня явно в лучшем положении, чем были бы, если бы не наши совместные усилия в рамках Восточного партнерства.

Текущие реформы, поддерживаемые ЕС, положили начало модернизации наших восточных соседей, трансформируя общества, делая их более устойчивыми и процветающими, и улучшая жизнь людей.

В течение 10 лет Восточного партнерства и независимо от результатов предстоящих размышлений, основной императив остается простым: мы должны подтвердить нашу приверженность работе с нашими восточными соседями и придать новый динамизм в следующем десятилетии.

Заглядывая в будущее, нам нужны и приверженность, и творческий подход, чтобы прийти к правильной формуле политического участия и амбиций.

Нам нужно найти правильные инструменты, которые сделают это партнерство привлекательным в качестве движущей силы развития и модернизации.

Для этого мы должны говорить о наших целях, приоритетах и ​​средствах. Потому что, как европейцы, внутри или за пределами ЕС, мы сильнее вместе.

То, что мы делаем сегодня, определит наше будущее.
 

Maргот Уалстрем - Министр иностранных дел Швеции
Яцек Чапутович - Министр
иностранных дел Польши
Томаш Петричек - Министр
иностранных дел Чешской Республики

 


DISCLAIMER: Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

 

Stockholm, Warsaw, Prague, 28. Jan, 07:07

2019 is special for our Union's relations with our eastern neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.

This year we are celebrating ten years of a real and living partnership – the Eastern Partnership (EaP).

Many did not believe that this partnership would make a change in the region, but we recall the first years of the EaP with the thrill everyone felt – this belief that we are building something new and transformational.

Over the years, this partnership has gone through its share of difficulties. And still, it has not only endured - it has developed, matured and delivered beyond what we foresaw at that time.

The Eastern Partnership remains the sole comprehensive approach by the entire EU towards its eastern neighbours. Its goals and priorities are widely accepted and recognised.

It is part of a larger European Neighbourhood Policy (ENP) and represents an umbrella allowing partners to deepen their relations with the EU and discuss matters of common importance.

Today, we are confident to say that this unique partnership is one of EU's most successful foreign policy initiatives.

It is a relationship firmly based on our common values, human rights, rule of law, democracy and good governance, and on the central principle of every country's right to choose its own future – which the EU and her member states have unanimously and consistently defended throughout these ten years.

Political transformation is not yet beyond the point of no return and there is much to be done still.

Most citizens of EaP countries, though, share European values and a European identity, which motivate them in their efforts toward this goal.

Through the Eastern Partnership, the European Union and her eastern partners have been investing into development, security and stability in the East of Europe.

What have we accomplished?

Association and free trade agreements with Georgia, Ukraine and Moldova pave the way towards reforms and provide impetus to economic, social and regional development.

They give partner economies access to the EU market of over 500 million customers and, more importantly, to a market with clear rules and quality standards.

The EU is already the biggest trade partner for five EaP countries, for Belarus the second-biggest. And trade volumes are steadily growing.

We expect that increased investment follows from increased trade.

The EU has launched an External Investment Plan, which provides entrepreneurs willing to invest with financial support, guarantees and technical assistance.

Growing the trade and investments is in our common economic interest.

To service growing trade flows, enable investment, and seal economic bonds massive investment into transport, digital and energy infrastructure are needed.

The EU has recently extended the Trans-European Transport Network (TEN-T) to EaP countries.

An investment plan of almost €13bn is being developed together with the World Bank, through which a total of 4,800 km of road and rail and six ports will be built.

In energy the EU promotes diversification, transformation, efficiency, and renewable energy.

We are working on further reduction of CO2 emissions and to set up effective national emissions monitoring.

This is important for competitiveness, greater sustainable economic development and concrete benefits for peoples' lives.

Roaming charges

In the digital domain we are encouraging EaP countries to harmonise roaming charges, as a first step to harmonisation with the EU roaming area.

Since 2014, more than 30,000 young people have taken part in exchanges, mobility and volunteering through Erasmus+, and the EU4Youth programme supports the employability and entrepreneurship of around 23,000 young people in partner countries.

But our partnership is much more than association agreements, free trade areas, visa free travels and skills development for young people.

It is about sustainable development and innovation. It is about resilience. It connects countries and people and covers a broad area of issues, including supporting civil society, pluralism and independent media, and ensuring gender equality and non-discrimination.

Since the outset it was recognised that one size doesn't fit all.

Therefore, the EaP is tailor-made. Those wanting to get closer to the EU have this opportunity, adapted to their ambitions and pace.

Armenia and EU have signed an enhanced partnership and cooperation agreement.

Azerbaijan and Belarus have chosen their specific paths.

Leaders of the EU and partner countries further emphasised the importance of tailoring relations and calibrating support at the summit in Brussels 2017.

Our support to reforms is merit based, of course. Progress and political ownership is how we measure ambition.

Strong ownership of the process is therefore necessary. Partner countries must continue to take a clear responsibility for carrying out reforms.

Higher ambitions

We expect partner countries that declare higher ambitions, regardless of their contractual relation with the EU, to deliver on reforms.

More will get more in return. But we will, by the same token, respond with less for less when that is called for.

We want to use this 10 years' anniversary to celebrate the achievements so far. But not only. This year we will also discuss whereto we are heading, and how we can get there.

Why do we still need the Eastern Partnership - why is it better for us to cooperate and to solve problems jointly?

How can we still make it attractive for partners to continue pursuing strenuous reforms on the path of Europeanisation?

We must engage in a serious and deep reflection about the future of our relations, about what we can offer each other.

The relationships with the eastern neighbours, differ from one country to another.

And yet, eastern Europe matters for the EU as a whole, as the EU matters for our eastern partners.

The Eastern Partnership works both ways; it provides for all of us to learn, adapt and influence each other.

The EaP is a transformative policy which brings Eastern Partners and their citizens closer to us EU member states - and us closer to them.

What makes Europe unique as an entity is not only politics and the economy, but also its culture.

All Eastern Partnership countries are part of the European culture. Europe's energy and ability to adapt will depend also on its readiness and ability to benefit from the rich and various traditions of our common heritage.

We must recognise that live in the middle of an information and communication war.

So let us make this clear, there can be no doubt that we are clearly in a better place today than we would have been was it not for our joint efforts within the Eastern Partnership.

Ongoing reforms, supported by the EU, have spearheaded the modernisation of our eastern neighbours, transforming societies making them more resilient and prosperous, and improving peoples' lives.

At 10 years of Eastern Partnership, and irrespective of outcomes of the upcoming reflection, the underlying imperative remains simple: we should renew our commitment to working with our eastern neighbours and inject new dynamism into the next decade.

Looking ahead, we need both commitment and creativity to arrive at the right formula of political engagement and ambitions.

We need to find the right tools that will keep this partnership attractive, as a driver of development and modernisation.

For this we must talk about our goals, priorities and means. Because as Europeans, inside or outside the EU, we are stronger together.

What we do today will determine our future.

Margot Wallstrom is minister of foreign affairs of Sweden,
Jacek Czaputowicz is minister of foreign affairs of Poland,
Tomas Petricek is minister of foreign affairs of the Czech Republic

 


DISCLAIMER: Issuers of press releases – not the news agency IPN – are fully responsible for the accuracy and essence of the content submitted for publication and/or distribution.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Dezvelirea bustului în cinstea unui membru al Sfatului ȚăriiConferințe IPN [HD] | Preferințele moldovenilor privind sărbătorile de Paști
Conferințe IPN [HD] | Interviu IPN: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea EuropeanăConferințe IPN [HD] | Patimi, iertarea și împăcarea în politică
Vezi toate
banner creditex