COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

[RO/RU] Concurs pentru decernarea Premiului Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică 2018
Comunicat de presă
 

Consiliul de Presă lansează concursul pentru decernarea Premiului Național de Etică și Deontologie Profesională Jurnalistică 2018


Consiliul de Presă din Republica Moldova lansează concursul pentru decernarea Premiului Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică 2018, la care pot participa toate instituțiile mass-media din R. Moldova. Premiul va fi acordat după o evaluare cu participarea publicului și a unui grup de experți. Premiul Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică a fost instituit în anul 2015 de Consiliul de Presă în scopul promovării jurnalismului de calitate și a bunelor practici jurnalistice.
Conform Regulamentului de organizare și desfășurare, aprobat de Consiliul de Presă, concursul se va desfășura în câteva etape:
 

  • la prima etapă, va avea loc propunerea candidaților. În perioada 13 august – 10 septembrie 2018, instituțiile mass-media își pot propune candidatura de sine stătător sau pot fi propuse de către consumatorii de media (orice consumator de produse mass-media sau orice instituție/organizație/companie din Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate și forma de proprietate) sau de un grup de experți creat de Consiliul de Presă în acest scop. Candidaturile pot fi depuse printr-o scrisoare electronică expediată în adresa Secretariatului Consiliului de Presă, printr-o scrisoare simplă, expediată la sediul Consiliului sau prin completarea și expedierea formularului tipizat de pe pagina web: www.mediaforum.md. Consiliul de Presă va examina candidaturile propuse și va publica un comunicat de presă cu lista candidaților admiși pentru participare în concurs;
     

  • la etapa a doua, în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2018, vizitatorii platformei online www.mediaforum.md vor avea posibilitatea să le acorde puncte candidaților. Regulamentul concursului prevede aplicarea unor criterii care pot crește sau descrește punctajul acumulat de fiecare instituție mass-media, cum ar fi: semnarea de către instituția candidată a Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, numărul de plângeri împotriva redacției și felul cum a respectat deciziile Consiliului de Presă după examinarea acestor plângeri etc.;
     

  • la etapa a treia a concursului, până la 1 decembrie 2018, Consiliul de Presă va cumula punctajul participanților la concurs și va publica Lista (topul) a trei institituții mass-media cu cea mai bună situație în clasamentul cumulativ al publicului, experților și membrilor Consiliului de Presă.
     

  • la ultima etapă, în cadrul unei ședințe speciale închise, Consiliul de Presă va lua decizia cu privire la acordarea sau neacordarea Premiului Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică 2018.

 


Regulamentul concursului și procedura de propunere a candidaților la Premiul Național de etică și deontologie profesională jurnalistică 2018 pot fi consultate pe platforma online www.mediaforum.md, accesând bannerul de pe site „Propune redacția care merită!”, link direct: http://mediaforum.md/ro/premiul_national

Membrii Consiliului de Presă care reprezintă sau sunt angajați ai instituțiilor mass-media candidate la Premiu, nu vor participa în procesul de evaluare a candidaților și la luarea deciziei finale privind desemnarea câștigătorului Premiului.

În calitate de organizator, Consiliul de Presă poate decide să nu acorde Premiul niciunui candidat dacă consideră că în anul respectiv instituțiile mass-media candidate nu merită acest Premiu. Instituția mass-media desemnată câștigătoare a Premiului nu va putea participa la concursul pentru decernarea Premiului timp de cinci ani din anul când a câștigat Premiul.

Consiliul de Presă poate decide retragerea Premiului pentru laureatul/laureații din anii precedenți dacă constată încălcarea constantă de către aceștia a normelor deontologice și a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Premiul Național de Etică și Deontologie profesională jurnalistică a fost instituit în anul 2015 de Consiliul de Presă în scopul promovării jurnalismului de calitate și a bunelor practici jurnalistice. În anii precedenți, câștigători ai Premiului au fost desemnați Biroul din Chișinău al postului de radio „Radio Europa Liberă” (2015), portalul Anticoruptie.md (2016) și săptămânalul „Ziarul de Gardă” (2017).


Secretariatul Consiliului de Presă
MD-2012, mun. Chișinău, str. București 41/5
022-220996
www.mediaforum.md
www.consiliuldepresa.md
secretariat@consiliuldepresa.md
 


 


Сообщение для прессы
 

Совет Прессы объявляет конкурс на присуждение Национальной премии за этику и профессиональную деонтологию в журналистике 2018


Совет прессы Республики Молдова объявляет конкурс на присуждение Национальной премии за этику и профессиональную деонтологию в журналистике 2018, в котором могут участвовать все средства массовой информации Молдовы. Премия будет присуждена на основе оценки кандидатов, с участием общественности и группы экспертов. Национальная премия за этику и профессиональную деонтологию в журналистике была учреждена Советом прессы в 2015 году в целях продвижения качественной журналистики и профессиональных журналистских практик.В соответствии с Регламентом проведения конкурса, утвержденным Советом прессы, конкурс будет проводиться в несколько этапов:

- на первом этапе, который продлится с 13 августа по 10 сентября 2018 г., будут предложены кандидаты на премию. Редакции могут предложить свою кандидатуру самостоятельно или могут быть предложены медиа-потребителями (любой потребитель медийных продуктов или учреждение/организация/компания, независимо от сферы деятельности и формы собственности) или группой экспертов, сформированной для этих целей Советом прессы. Кандидатуры можно предлагать электронным письмом, направленным Секретариату Совета прессы, обычным письмом, направленным Совету или посредством заполнения и отправления типового формуляра, доступного на веб-странице: www.mediaforum.md. Совет прессы рассмотрит предложенные кандидатуры и опубликует пресс-релиз, в котором представит список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе;

- на втором этапе, в период с 15 сентября по 15 ноября 2018 г., посетителям веб-платформы www.mediaforum.md представится возможность присуждать очки кандидатам. Регламент конкурса предусматривает, что на общее число набранных очков будет влиять соответствие некоторым критериям, в зависимости от которых будут приплюсовываться или отниматься определенное количество очков. Речь идет о подписании редакции Деонтологического кодекса журналиста РМ, количестве поданных жалоб на редакцию и выполнение решений Совета прессы после их рассмотрения и др.;

- на третьем этапе конурса, до 1 декабря 2018 г., Совет прессы утвердит результаты голосования и опубликует список трех медийных учреждений, с лучшей совокупной ситуацией в голосовании общественности, экспертов и членов Совета прессы;

- на последнем этапе, на специальном закрытом заседании, Совет прессы примет решение о присуждении Национальной премии за этику и профессиональную деонтологию в журналистике 2018.


Ознакомиться с Регламентом проведения конкурса и порядком выдвижения кандидатов на присуждение Национальной премии за этику и профессиональную деонтологию в журналистике 2018 можно на веб-странице www.mediaforum.md, активируя баннер на сайте „Propune redacția care merită!”/ «Предложи редакцию, которая заслуживает!», прямая ссылка: http://mediaforum.md/ro/premiul_national

Члены Совета прессы, представляющие или являющиеся сотрудниками редакций – кандидатов на присуждение Премии, не будут участвовать в процессе оценки кандидатов и принятия заключительного решения об определении победителя конкурса на присуждение Премии.

На правах организатора, Совет прессы может принять решение не присуждать Премию ни одному из кандидатов, если посчитает, что в соответствующий год ни одно медийное учреждение не заслуживает этой Премии.

Медиа учреждение, награжденное Премией, не сможет принять участие в конкурсе на присуждение Премии в течении пяти лет с года, когда ему была присуждена Премия.

Совет прессы может отозвать Премию в случае выявления у лауреата/лауреатов предыдущих лет постоянных нарушений этических норм и положений Деонтологического кодекса журналиста Республики Молдова.


Национальна премия за этику и профессиональную деонтологию в журналистике была учреждена Советом Прессы в 2015 году в целях продвижения качественной журналистики и профессиональных журналистских практик. Ранее, лауреатами премии была признаны кишиневское бюро Радио Свободная Европа (2015 год), портал Anticoruptie.md (2016 год) и еженедельник „Ziarul de Gardă” (2017 год).


Секретариат Совета прессы
MD-2012, Кишинэу, улица Букурешть 41/5
022-220996
www.mediaforum.md
www.consiliuldepresa.md
secretariat@consiliuldepresa.md
 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Interviu IPN: Evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea EuropeanăConferințe IPN [HD] | Patimi, iertarea și împăcarea în politică
Conferințe IPN [HD] | PENSIONARUL PIOTR BEJENARIConferințe IPN [HD] | Blocul ,,UNIREA" : ,,Unioniștii VOR MERGE uniți în electorală"
Vezi toate
banner creditex