COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Dezvelirea basoreliefului academicianului Vasile Anestiadi – model de principialitate, exigență și responsabilitate

Comunicat de presă

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” Va desfășura, în data de 4 mai curent, ceremonia de dezvelire a basoreliefului academicianului Vasile Anestiadi pe frontispiciul Blocului morfologic (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192).

Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 12:00, la care vor participa reprezentanții administrației Universității, cadre științifico-didactice, studenți, rezidenți și alți invitați.

Manifestarea comemorativă este organizată în ziua în care academicianul Vasile Anestiadi ar fi împlinit 90 de ani de la naștere.

Vasile Anestiadi s-a născut la 4 mai 1928 în comuna Sărătenii Vechi, Orhei. Studiile primare le-a făcut în satul natal, cele medii – în orașul Orhei, iar cele superioare – la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, pe care l-a absolvit cu mențiune în anul 1951.

În perioada 1955-1958, a activat în calitate de asistent, iar în următoarele trei decenii – șef al Catedrei de patomorfologie. Concomitent, a ocupat și funcția de prorector pentru activitate științifică (1962-1963), iar ulterior – cea de rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (1963-1986). În perioada 1986-1991, Vasile Anestiadi a fost conducător al Laboratorului de patologie, iar din 1991 a exercitat funcția de director al Centrului Științific de Patobiologie al Academiei de Științe a Moldovei.

Cercetările științifice efectuate de profesorul Vasile Anestiadi s-au axat preponderent pe stadiul precoce al patomorfologiei aterosclerozei. La vârsta de doar 27 de ani susține teza de doctor în științe medicale, iar la 35 de ani – cea de doctor habilitat. Cercetările științifice fundamentale în domeniul patologiei, patobiologiei și biogerontologiei s-au încununat cu elaborarea teoriei aterosclerozei incipiente. Rezultatele activității de cercetare au fost publicate în peste 700 de lucrări științifice, inclusiv 10 monografii. A ghidat peste 100 de discipoli.

Profesorul Vasile Anestiadi a fost fondatorul școlii științifice de patomorfologie din țară. Pentru merite deosebite în știință a fost ales membru corespondent, ulterior academician al Academiei de Științe a Moldovei la o vârstă relativ tânără, iar mai târziu – membru al Prezidiului AȘM, președinte al Consiliului pentru problemele eticii în cercetare al AȘM și membru de onoare al mai multor academii și societăți științifice internaționale.

Academicianul Vasile Anestiadi poate fi caracterizat și ca un excelent organizator al educației medicale, deținând abilități de talentat pedagog. În funcția de rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, timp de aproape un sfert de secol, Domnia Sa a desfășurat o activitate amplă de dezvoltare și perfecționare a învățământului superior medical din țară. Datorită nivelului înalt al activității didactice și științifice, Institutul a obținut categoria I, plasându-se pe locul IV în clasamentul instituțiilor de învățământ superior medical din URSS. Acest fapt a favorizat crearea premiselor de reorganizare a Institutului în universitate: pregătirea și susținerea tezelor de doctor și de doctor habilitat în științe medicale, consolidarea cadrului profesoral-didactic și a patrimoniului instituției ș.a. Aflându-se la conducerea Institutului, Domnia Sa a dat dovadă de principialitate, exigență și responsabilitate înaltă. Prețuia colegii și acorda o mare atenție studenților.

Vasile Anestiadi a îndeplinit mai multe funcții importante, inclusiv cea de președinte al Consiliului rectorilor (1977-1986), deputat și președinte al Comisiei pentru ocrotirea sănătății, cultură fizică și asistență socială a Sovietului Suprem al RSSM, președinte al consiliilor societăților medicale de Știință, de Patologie, de Cardiologie și de Gerontologie din Republica Moldova.

Pentru realizările în domeniul didactic și științific, academicianul Vasile Anestiadi a fost desemnat Laureat al Premiului de Stat al RSSM și decorat cu ordinele: „Insigna de Onoare”, „Prietenia Popoarelor”, „Gloria Muncii”, „Drapelul Roșu de Muncă” și „Ordinul Republicii”, numeroase medalii naționale și internaționale.

Vasile Anestiadi s-a stins din viață la 13 noiembrie 2014.


Departamentul Comunicare și Relații Publice
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Tel.: 022 205 235, 0.79 087 267


DISCLAIMER:
Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Atelierul de proiecte  ORAȘUL ȘI RÂULU SĂUConferințe IPN [HD] | Inițiativa civică pentru un Parlament Curat 2019
Conferințe IPN [HD] | Unioniștii intră oficial în cursa electoralăConferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici, președintele Asociației obștești ,,Moldova mea"
Vezi toate
banner creditex