COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Metoda de predare-învățare PBL în acțiune. Opinia studenților

În timpul acestei conferințe de presă, studenții din primul an de studii au împărtășit și au reflectat asupra experienței lor de învățare în timpul studiilor la 6 programe pilot de studii, ciclul I, Licență care au implementat începând cu 1 septembrie 2017 noua metodă de predare și învățare bazată pe probleme PBL.

Aceste 6 programe pilot, ciclul I Licență, sunt:

 • Business Administrare (BA, ASEM)
 • Ingineria Software (IS, UTM)
 • Drept (Drept, USM)
 • Administrare Publică (AP, USARB)
 • Antreprenoriat și Business Administrare (ABA, USC)
 • Medicină Publică (MED, USMF)

Aceste programe au fost dezvoltate și adaptate noii metode de predare și învățare bazate pe PBL în perioada 2015-2016, fiind parte componentă a proiectului ERASMUS +, finanțat de Uniunea Europeană, cu tema "Introducerea învățării bazate pe probleme în R. Moldova: spre creșterea competitivității și angajabilității studenților"  și care au fost implementate efectiv începând cu 1 septembrie 2017.

În general, metoda PBL presupune următoarele cinci elemente:

 1. Problemele sunt reale din viață: PBL lucrează cu probleme reale din viață pentru a face ca învățarea să fie relevantă;
   
 2. Teoria este integrată cu practica: PBL se bazează pe metodologia  și reflecțiile științifice care, în interacțiunea cu faptele și experiențele empirice, creează noi cunoștințe și soluții relevante;

(3) Este bazată pe lucru în grup: PBL lucrează cu grupuri de studenți pentru a explora diversitatea ideilor, opiniilor și capacităților. Nivelul de învățare este mai mare pentru activitatea în grup în comparație cu activitatea individuală, astfel studenții învață să lucreze și să gestioneze în echipă;

(4) Orientat spre proiect: PBL lucrează cu proiecte (mai ales scrise) care permit studenților să se concentreze mai adânc într-o problemă specifică complexă;

(5) Independența și implicare: PBL încurajează studenții să lucreze independent și constructiv folosind personalul academic ca mentori și supervizori.

În același timp, în cadrul acestei conferințe de presă, va fi introdus un nou program de studiu bazat pe PBL care a fost dezvoltat în ultimii doi ani și va fi implementat începând cu 1 septembrie 2018. Acest program este pentru ciclul I Licență „Ingineria Designului de Produs” la UTM, asistat în comun de proiectul PBLMD/Erasmus+ și proiectul Competitivitate/USAID.

Pentru a afla mai multe despre PBLMD, vizitați site-ul proiectului: www.pblmd.aau.dk și pagina proiectului pe Facebook: https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/.

Coordonator național al proiectului este Larisa Bugaian, prorector UTM; e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md.

-----------------------

The PBL teaching-learning method in action. Student reflection

During this press conference, the first year students will share and reflect on their learning experience during their studies at 6 pilot BSc study programs that implemented from September 1 2017 new teaching and learning method – Problem Based Learning.

These 6 pilot, PBL-based BSc study programs are:

 • BSc in Business Administration (AESM)
 • BSc in Software Engineering (TUM)
 • BSc in Law (MSU)
 • BSc in Public Administration (BSU)
 • BSc in Entrepreneurship and Business Administration (CSU)
 • BSc in Public Health (BA-MED, SUMPh)

These programmes had been developed and tailored to the new PBL-based teaching and learning method during 2015-2016 as part of the ERASMUS+ funded project "Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability", and were implemented effectively from September 1 2017.

Generically, PBL method is composed of the following five elements:

 1. Real life problems: PBL works with real life problems to make the learning relevant
 2. Theory-Practice integration: PBL is solidly based on scientific methodology and scientific reflections which in interplay with the empirical facts and experiences create new knowledge and relevant solutions
 3. Group based: PBL works with groups of students to explore the diversity of ideas, opinions, and capabilities. The learning level is higher for a group compared to individuals and students learn team work and management
 4. Project oriented: PBL works with projects (mostly written) which enable them to go deeper into a specific complex problem
 5. Independence and Engagement: PBL encourages students to work independently and constructive using academic staff as mentors and supervisors.

At the same time, during this press-conference, a new, PBL-based study program will be introduced that was developed during the last two years and will be implemented from September 1 2018. This program is BSc in Product Design at TUM, program jointly supported by PBLMD project and USAID.

To learn more about PBLDM, please visit the project website: www.pblmd.aau.dk and the project FB page: https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/. National coordinator of the project is Larisa Bugaian, Vice-Rector of TUM; e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md.

--------

Proiectul național ERASMUS + „Introducerea în R. Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității și angajabilității studenților (PBLMD)”

DISCLAIMER: Organizatorii evenimentelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului invitației la eveniment, prezentată spre distribuire.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Atelierul de proiecte ORAȘUL ȘI RÂULU SĂUConferințe IPN [HD] | Inițiativa civică pentru un Parlament Curat 2019
Conferințe IPN [HD] | Unioniștii intră oficial în cursa electoralăConferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici, președintele Asociației obștești ,,Moldova mea"
Vezi toate
banner creditex