COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Programul Burse de Merit Ediția a XXII-a

Centrul de Informații Universitare anunță concursul Burse de Merit 2017 – pentru cei mai buni studenți ai țării, ediția XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA și al Orange Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

 • până la 35 de burse – pentru studenții de la ultimul an de studii superioare de licență;
 • până la 15 burse – pentru studenții de la primul an de studii superioare de master.
   

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

Pentru participarea în concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. să fie cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
 2. să fie studenți înmatriculați în ultimul an de studii, cu frecvență la zi, ciclul I, studii superioare de licență (anul absolvirii 2018), în una din instituțiile de învățământ superior din RM (excepție: filialele universităților străine cu sediul pe teritoriul RM);
  sau
 3. să fie studenți înmatriculați în primul an de studii, cu frecvență la zi, ciclul II, studii superioare de master (care și-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licență), în una din instituțiile de învățământ superior din RM (excepție: filialele universităților străine cu sediul pe teritoriul RM);
  sau
 4. să fie studenți care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvență la zi, în una din următoarele instituții de învățământ superior din RM:
  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, Facultatea Medicină și Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenții de la anii de studii V și VI; Facultatea Farmacie și Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenții de la anii de studii IV și V;
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenții de la anii V și VI;
  • Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenții de la anii de studii IV și V;
  • Universitatea Slavonă, Faculatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenții de la anii de studii IV și V.
 5. să dea dovada unei reușite academice, având media notelor pentru toți anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile științelor social-umaniste, 8,5 – domeniile științelor exacte, tehnice și medico-biologice și 8 – în cazul studenților cu dizabilități și/sau orfani.
 6. să demonstreze participarea în activități curriculare și extracurriculare (cerință obligatorie).
   

Nu sunt eligibili programului Burse de Merit 2017: studenții, care au beneficiat/beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunțate în anul calendaristic 2017, e.g. Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, inclusiv alte programe de burse de stat și private (cu excepția burselor universitare); studenții, care au absolvit ciclul I, studii superioare de licență și/sau ciclul II, studii superioare de master și, la moment, urmează o a doua licență sau un al doilea master; studenții înmatriculați la USMF, care urmează rezidențiatul și secundariatul clinic; studenții, care au beneficiat de Burse de Merit în ediția 2016 a concursului.
 

Data limită de prezentare a dosarelor este 25 ianuarie 2018, ora 17:00!
 

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poștă ordinară (prin scrisoare recomandată Poșta Moldovei) la adresa: Centrul de Informații Universitare, str. A. Pușkin 16, mun. Chișinău, MD 2012, cu mențiunea Concurs “Burse de Merit”.

Pentru informații suplimentare, formulare de aplicare și regulamentul programului vă rugăm să ne contactați la : tel/fax: (022)221167, (022)221172, 068220072, www.eac.md

Sponsori: BC Moldova Agroindbank SA și Orange Moldova.

Parteneri:  Asociația Națională a Tinerilor Istorici din RM, Agenția de publicitate Kim Art.

Parteneri media: Revista Săptămîna, Cotidianul Timpul, Ziarul de Gardă și Agenția de presă IPN.

 


DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire