COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Rezoluția Forumului mass-media din Republica Moldova 2017


Rezoluția
Forumului mass-media din Republica Moldova 2017

(Chișinău, 14-15 noiembrie 2017)


Participanții la Forumul mass-media 2017 aprobă următoarea rezoluție:

 1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără respectarea deplină a principiilor libertății presei și libertății de exprimare, consacrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în alte documente și convenții internaționale la care țara noastră este parte;

 2. Reconfirmând angajamentul comunității jurnalistice și a asociațiilor de profil de a contribui la edificarea în țară a unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice și în baza concurenței loiale;

 3. Conștientizând că jurnaliștii și instituțiile mass-media trebuie să-și exercite eficient misiunea de „câini de pază” ai democrației, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiții pentru funcționarea mass-mediei în interesul public;

 4. Accentuând importanța transmiterii de către instituțiile mass-media a unor opinii diferite în probleme de interes public major, pentru reflectarea corectă a realității și informarea onestă a publicului;

 5. Manifestând îngrijorare în legătură cu reducerea în continuare a calității produsului mediatic oferit de multiple instituții mass-media și implicarea acestora în acțiuni de partizanat politic, manifestat prin promovarea unor formațiuni politice și acțiuni de discreditare mediatică a oponenților politici ai acestor formațiuni;

 6. Atenționând asupra impedimentelor în accesul la informația de interes public și tentativelor de secretizare nejustificată a unor informații și date de interes public, reclamate de jurnaliștii de investigație;

 7. Semnalând extinderea fenomenului „știrilor false”, inclusiv prin apariția unor site-uri clonă și a resurselor online specializate în difuzarea informațiilor false și defăimătoare;

 8. Constatând unele evoluții după ultima ediție a Forumului mass-media (2-3 decembrie 2016), inclusiv crearea de către Parlamentului Republicii Moldova a grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media;


Forumul mass-media:

 1. Condamnă lipsa unor politici publice coerente de limitare a monopolurilor în domeniul mass-media și în domeniile conexe, fapt care se răsfrânge negativ asupra calității informațiilor oferite consumatorilor de presă și permite utilizarea presei ca instrument de manipulare și propagandă.

 2. Îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media să semnaleze cazurile de cenzură, să se opună controlului politic și/sau economic, exercitându-și profesia în beneficiul cetățeanului și în conformitate cu standardele profesionale.


Forumul mass-media solicită autorităților:

 • Să urgenteze elaborarea și implementarea unor politici publice coerente de dezvoltare a mass-media pe principii democratice în beneficiul întregii societăți;

 • Să urgenteze completarea cadrului juridic de reglementare a activității mass-media din țară și ajustarea acestuia la legislația comunitară și la bunele practici internaționale;

 • Să revadă ”Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019” pe segmentul mediatic în vederea completării lui cu acțiuni pe măsură să contribuie la dezvoltarea domeniului;

 • Să fortifice cooperarea cu societatea civilă și cu mass-media în scopul atingerii obiectivelor Forumului mass-media, ediția a III-a;

 • Să dezvolte mecanisme de identificare a persoanelor care deschid site-uri de știri false și le utilizează în scopuri de defăimare sau în alte scopuri ilegale.


15 noiembrie 2017, mun. Chișinău

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Viorel Chetrușcă, mandatar al intermediarilor în asigurăriConferințe IPN [HD] | Partidul Mișcarea Populara Antimafie
Conferințe IPN [HD] | Studiului național de audiență a mass-mediei (17.10 - 11.11 2018)Conferințe IPN [HD] | Barometrul Opiniei Publice, noiembrie 2018
Vezi toate
Central European University
banner creditex