COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Un nou studiu demonstrează impactul semnificativ al invesțiilor străine directe asupra economiei Republicii Moldova RO/RU/EN

www.get-moldau.de

 


/RO/ Un nou studiu demonstrează impactul semnificativ al invesțiilor străine directe asupra economiei Republicii Moldova

Până acum puțin era cunoscut despre impactul cantitativ al investițiilor străine directe (ISD) asupra Moldovei. O analiză minuțioasă efectuată de către Echipa Economică Germană (GET Moldova) ne vorbește despre impactul semnificativ al acestora asupra producerii, creării locurilor de muncă, salariilor, veniturilor statului și exporturilor.

Multe s-au spus și s-au scris despre ISD in Moldova, dar nimeni totuși nu a cuantificat relevanța  acestora asupra economiei Moldovei. Un motiv important al acestei situații a servit lipsa datelor procesate. GET Moldova în echipă cu Biroul Național de Statistică au reparat acest gol informațional procesând datele relevante acestui subiect. Analiza acestor date noi efectuată de către GET Moldova ne sugerează că impactul investițiilor străine directe este cu mult mai mare decît cel care era atribuit de obicei acestora, astfel ISD constituind o sursă importantă de creștere economică și de imbunătățire a standardelor de viață. Constatările principale sunt expuse în rezumatul ce urmează.

Rezultatele principale...

Comunicatul integral PDF / DOCX


/RU/ Новое исследование показывает значительное влияние прямых иностранных инвестиций на молдавскую экономику

До настоящего времени имелось сравнительно мало данных о количественном влиянии прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономику Молдовы. Тщательный анализ, проведенный экспертами «GET Moldova», показывает значительное влияние на производство, занятость, заработную плату, государственные доходы и экспорт.

Многое было сказано и написано о прямых иностранных инвестициях в Молдове, но до настоящего момента никто не проводил количественной оценки значения ПИИ для молдавской экономики. Одной из основных причин было отсутствие обработанных данных. Команда «GET Moldova» и Национальное бюро статистики объединили усилия и устранили существующий информационный пробел, проведя обработку соответствующих данных. Анализ новых данных, проведенный «GET Moldova», свидетельствует о том, что влияние ПИИ значительно весомее, чем обычно принято считать, что делает ПИИ одним из важных источников экономического роста и улучшения уровня жизни населения. Основные результаты и выводы резюмированы ниже:

Основные результаты...

Пресс-релиз целиком PDF / DOCX

 

/EN/ New research reveals a significant impact of FDI on the Moldovan economy

So far, little was known about the quantitative impact of FDI on Moldova. A thorough analysis by GET Moldova reveals a significant impact on production, employment, wages, state revenues and exports.

Much has been said and written about FDI in Moldova, but nobody so far quantified the relevance of FDI for the Moldovan economy. One major reason for this was the lack of processed data. GET Moldova teamed up with the National Bureau of Statistics and closed this informational gap by processing the relevant data. GET Moldova’s analysis of the new data suggests that the impact of FDI is considerably stronger than commonly assumed making FDI an important source for economic growth and improving living standards. The main findings are summarised below.

Main results...

See press release in full PDF / DOCX

 


DISCLAIMER:
Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.