COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Săptămâna Internațională de acțiuni de prevenire a intoxicării cu plumb în Moldova


Săptămâna Internațională de acțiuni de prevenire a intoxicării cu plumb în Moldova
(23-29 octombrie 2017)


 

Problemele de bază cauzate de plumbul din vopsele:

Plumbul în vopsele este principala sursă de contaminare cu plumb, în special a copiilor.

Vopselele decorative (emailurile și vopselele anti-corozive) sunt principala sursă de expunere la contaminarea cu plumb și trebuie să fie obiectul acțiunilor prioritare.

Expunerea la contaminarea cu plumb afectează serios copiii prin:

 • Scăderea gradului de dezvoltare intelectuală

 • Reducerea aptitudinilor de a învăța

 • Majorarea comportamentului violent și impulsiv

 • Sporirea cazurilor de retard mental

 • Reducerea aptitudinilor și potențialului de muncă


Expunerea copiilor la contaminare cu plumb poate rezulta în limitări în dezvoltarea economică națională

 • Reducerea oportunităților de angajate în câmpul muncii și a productivității

 • Impact asupra procesului educațional

 • Majorarea violenței și comportamentului criminal în societate


Alternative pentru vopsele cu plumb există și sunt accesibile; costurile alternativelor sunt comparabile.

Majoritatea brandurilor mari globale (din regiunea UE) au trecut la producerea vopselelor fără plumb inofensive pentru sănătate și mediu

Acțiuni necesare:

 • Producătorii și importatorii: în mod voluntar să elimine imediat din producere, import și comercializare vopselele care conțin plumb, adițional indicînd pe etichetă că vopseaua conține sau nu conține plumb

 • Guvernele: Să elaboreze și implementeze legislația pentru prevenirea eficientă a producerii sau importului vopselelor cu plumb și vor întreprinde măsuri de monitorizare și asigurare a respectării restricțiilor sau interdicțiilor legale

 • Consumatorii: Să se informeze și să solicite vopsele fără plumb și să evite procurarea vopselelor cu potențial conținut de plumb, în special pentru a fi utilizate pentru obiecte sau obiective destinate copiilor.Proiectul Global al IPEN de eliminare a plumbului în vopsele (octombrie 2016) a demonstrat, că vopsele cu conținut de plumb se produc, comercializează și utilizează în țările din regiune și Moldova, iar un studiu al WHO și UNEP indică, ca la data de 30 iunie 2016 doar 62 guverne din țările lumii au introdus măsuri de eliminare a plumbului din vopsele.

Astfel, Săptămâna Internațională de acțiuni de prevenire a contaminării cu plumb constituie o oportunitate de mobilizare a voinței politice și conștientizării în societate pentru atingerea performanțelor viitoare în acțiunile de eliminare a vopselelor cu plumb și, ca urmare, a reducerii impactului negativ asupra sănătății copiilor și mediului.

Obiectivele Săptămânii Internaționale:

 • Informarea și majorarea conștientizării la toate nivelele privind impactul contaminării cu plumb

 • Amplificarea eforturilor țărilor și partenerilor pentru prevenirea contaminării cu plumb a copiilor

 • Promovarea măsurilor de eliminare a vopselelor cu plumb.


Niveluri înalte de plumb în vopsele au fost depistate și în vopselele comercializate în Moldova

Circa 57% din vopselele examinate într-un nou studiu a vopselelor pe bază de solvenți (emailuri) au conținut concentrații majorate de plumb (mai mari de 90 ppm (mg/l)), iar 5 din 12 branduri de vopsele examinate au conținut concentrații periculoase (circa 10,000 ppm (mg/l)). Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului global al IPEN (cu suportul SIDA), implementat în Moldova de AO EcoContact. Raportul privind acest studiu este lansat în cadrul Săptămânii Internaționale de acțiuni de prevenire a contaminării cu plumb, 23-29 octombrie 2016, implementate de UNEP și WHO.

Pentru elaborarea unui studiu calitativ, în perioada aprilie-mai 2016 a fost studiată piața de vopsele din Moldova, iar în iulie-august procurate 31 de cutii de vopsea (emailuri pe bază de solvenți) din diferite puncte de comercializare din or. Chișinău. Toate vopselele procurate au constituit în total 12 tipuri (branduri) de vopsele de la 12 producători din regiune și Moldova. Probele de vopsea au fost pregătite după o metodologie internațional aprobată și au fost analizate într-un laborator acreditat din Statele Unite ale Americii.

Unele dintre constatările de bază ale raportului, elaborat de IPEN și AO EcoContact în octombrie 2016 includ:

 • 16 din 28 vopsele analizate (57 %) au fost vopsele cu conținut sporit de plumb (mai mult de 90 ppm, masă uscată). Suplimentar la aceasta, 5 vopsele (18 %) au conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm.

 • 7 din 12 branduri examinate (58 % din branduri de vopsele) au comercializat cel puțin o vopsea cu conținut sporit de plumb (mai mare de 90 ppm). Totodată, 4 din 12 branduri analizate (33 % din brandurile de vopsea) au comercializat cel puțin o vopsea cu conținut înalt și periculoase de plumb (mai mare de 10,000 ppm).

 • 13 din 17 vopsele cu culori aprinse (76 % din toate vopselele cu culori aprinse) sunt considerate vopsele cu conținut sporit de plimb (circa 90 ppm). Cele mai periculoase au fost vopselele de culoare galbenă - 4 din 9 vopsele galbene (44 % din vopsele galbene) au conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm; 1 din cele 8 vopsele roșii (12 % din totalul de vopsele roșii) de asemenea a conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm.

 • Nici una din vopsele nu a conținut informații pe etichete despre conținutul de plumb și puțini descriu detaliat ingredientele chimice. Majoritatea inscripțiilor de prevenire s-au rezumat la: periculos pentru resursele acvaticeevitați deversarea în mediul înconjurătoriritanta se păstra în locuri ferite de copii; dar au lipsit avertizări legate de efectele nocive ale plumbului sau altor compuși asupra sănătății copiilor sau femeilor gravide.


Recomandările de bază ale raportului includ:

Guvernul și agențiile guvernamentale să promoveze și să pună în funcțiune legislația care interzice plumbul în vopsele (legea privind protecția aerului atmosferic, proiectul legii privind substanțele chimice etc). Cerințe corespunzătoare de etichetare a vopselelor trebuie aplicate.

Industria de producere a vopselelor și importatorii să stopeze producerea vopselelor cu conținut de plumb sau utilizarea ingredientelor cu plumb pentru vopsele cu trecerea la producerea și importul vopselelor fără plumb.

Consumatorii trebuie să evite procurarea vopselelor cu conținut de plumb și să ceară producătorilor și importatorilor să indice componența chimică a vopselelor cu indicarea plumbului. În perimetrul casnic, școli, grădinițe, terenuri de joacă și alte obiective destinate copiilor să fie aplicate doar vopsele, care nu conțin plumb sau alte produce toxice pentru copii.

Organizațiile profesionale și Asociațiile Obștești în domeniul ocrotirii sănătății, mediului, educațional să susțină campaniile și măsurile de eliminare a vopselelor cu conținut de plumb, să informeze părinții și copiii privind riscurile existente, să protejeze copiii de la expunerea la plumbul din vopsele, la plumbul din praf sau sol, alte surse de plumb. Campanii de informare și conștientizare pot fi și trebuie desfășurate la toate nivelele.


Studiul a fost realizat ca parte a Proiectului Global de eliminare a vopselelor cu plumb al IPEN, cu suportul financiar al SIDA.


Textul complet al Raportului este accesibil pe pagina: https://www.facebook.com/EcoContact/

Sursele informației privind Săptămâna Internațională: http://www.ipen.org/

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/en/


Mai multe informații pe:

https://www.facebook.com/EcoContact/

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Home/tabid/197/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx

 

DATE DE CONTACT

IPEN
Sara Brosche
Global Lead Paint Elimination Project Manager
+46 704 035816
sarabrosche@ipen.org
Skype: sara.ipen

Manny Calonzo
Global Lead Paint Elimination Project Advisor
+632-4411846
manny@ipen.org
Skype: mannycalonzo

IPEN is an international NGO network comprised of 700 organizations in 116 countries that work to reduce and eliminate hazardous, toxic substances internationally and within their own countries.
(www.ipen.org)


EcoContact
Asociația Obștească
Al. Mateevici, 71, of 8A
MD-2009, Chișinău
022 99 61 62
www.eco.vox.md
https://www.facebook.com/EcoContact/


23.10.2017


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Institutul pentru Democrație

La 10 octombrie 2018, cu sprijinul UE, a avut loc un seminar de instruire a cadrelor didactice din mediul rural din Găgăuzia pentru cunoașterea metodelor moderne de predare a drepturilor omului în școală

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Live streamConferințe IPN [HD] Asociația ,,UNIREA - ODIP"
Conferințe IPN [HD] Fundația Roma AwarenessConferințe IPN [HD] | Centrul pentru Jurnalism Independent
Vezi toate
banner creditex