COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Apel public de atenționare a comitetelor părintești

Către:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcțiile Generale Educație, Tineret și Sport

Centrul Național Anticorupție

Apel public de atenționare a comitetelor părinteștiÎn prezent, deși există în implementare majoritatea instrumentelor de prevenire și combatere a corupției și taxelor informale, deși, pe alocuri atestăm anumite progrese, observăm din contra, o diversificare a tipurilor de taxe informale și majorarea sistematică a cuantumului acestora, apariția unor noi taxe, precum și salarizarea ilegală a unor angajați (paznici, deriticători, bucătari. personal didactic și chiar directori) din taxele impuse părinților, colectate prin constrângere și intimidare, în unele cazuri, precum și, hărțuirea elevilor și părinților. Luînd în considerație amploarea fenomenele menționate, asociațiile obștești Părinți solidari, CReDO, CNA Studențesc și semnatarii, au decis să atenționeze părinții și autoritățile în privința următoarelor:

Ilegalității acțiunilor comitetelor parintești, care țin de colectările ilegale a taxelor fixe informale. Solicităm informarea regulată a părinților și cadrelor didactice de către autoritățile de profil, în privința ilegalității colectării taxelor informale în structură financiară piramidală și atenționarea referitor la sancțiunile de care sunt pasibile;

Apel la respectarea cadrului legal și principiului de aderare benevola în activitatea asociațiilor obștești a părinților, întru susținerea dezvoltării instituțiilor de învățămînt, sesizarea oportunităților de autofinanțare, precum desemnarea a 2%;

Apel la parteneriat și integritate întru construirea unui sistem educațional liber de corupție, inclusiv cu scopul instituirii asociațiilor părintești locale, regionale și nationale, în perspectivă;

Apel către personalul didactic la resprectarea prevederilor Codului Educației, Codului de Etică al cadrului didactic, neadmiterea implicării în procesul de colectare a taxelor informale și evitarea intimidărilor, hărțuirilor și constrîngerilor de achitare a taxelor informale sau aderare la asociațiile obștești ale părinților.

Apel către părinții responsabili, grupurile de inițiativă și asociațiile obștești la prezentarea, cât și solicitarea de informații pe lângă organizații și experți specializați, inclusiv prin intermediul colaborării cu scopul de a întocmi rapoarte alternative și dezvolta parteneriate;

La denunțarea cazurilor de corupție în sistemul de educație pe canalul informal al societății civile și cele oficiale existente:

Contactele: parintisolidari@gmail.com, pagina Facebook - Parinti Solidari în calitate de linie fierbinte temporară
Linia fierbinte existentă CNA: 0 800 55555, on-line www.cna.md

Ala Revenco, reprezentanta AO  Părinți solidari, consideră că este necesară o transparentizare a resurselor publice alocate, precum și din alte surse către instituțiile de învățămînt și publicarea raporturilor trimestriale privind faptele de coruptie sesizate și sancțiunile disciplinare aplicate la nivelul sectorului educațional legate de fapte de corupție, precum și întocmirea propriilor rapoarte, alternative celor oficiale, pentru atragerea atenției la nivel național și internațional asupra fenomenului endemic de corupție. Dna Revenco îndeamnă la solidaritate și colaborare în acest sens.

Olga Bîtcă, reprezentanta AO CReDO, solicită autorităților reacționarea adecvată, conform unei practici uniforme la plîngerile părinților și solicită instituirea Consiliilor de Etică ale instituțiilor care ar examina pe intern astfel de plîngeri, ale organelor colegiale de supraveghere a gestiunii resurselor alocate și colectate legal, precum și autorităților de resort, finisarea elaborării și votării legii privind protecția avertizorilor de integritate și instituirii unui canal oficial de avertizare, cu opțiunea reală de protecție a anonimității și recepționării plîngerilor și prelucrării informațiilor parvenite.

Sanda Sandu, reprezentanta CNA Studențesc, consideră necesară consolidarea transparenței în procesul  utilizării fondurilor extrabugetare de către instituțiile de învățământ, eficientizarea rolului reprezentanților părinților și elevilor în prevenirea și lupta contra corupției sistemice din mediul educațional. Solicităm crearea unei platforme deschise de colaborare dintre societatea civilă de profil, instituțiile statului și cele educaționale cu scopul de a genera discuții și dezbateri privind integritatea și transparența sistemului educațional din RM și de a crea un set de mecanisme efective care urmează a fi aplicate de către stakeholders.

În contextul celor menționate, ne exprimăm grija cu privire la diversificarea tipurilor de taxe informale, apariția unor noi taxe, lipsa transparenței în instituțiile de învățământ, precum și, inexistența protecției efective a avertizorilor.

În concluzie, semnatarii solicită tuturor factorilor de decizie luarea măsurilor reale și efective de prevenire și luptă împotriva corupției și asigurarea unui sistem educațional integru și transparent.


Semnatari:

AO Părinți Solidari
AO CReDO, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, membră Alianța Anticorupție și UNCAC Coalition
CNA Studențesc

Contacte:

Ala Revenco: parintisolidari@gmail.com, pagina FB - Parinti Solidari, tel. 079660035
Olga Bîtcă: olga.bitca@credo.md, tel. 060637510 
Sanda Sandu, cnastudentesc@gmail.com, 079305849

 DISCLAIMER:
Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | ?????? ??????? ??????? ?????? ? ?????????????? ?????????? nr.13Conferințe IPN [HD] | Rezultatele vizitei la Strasbourg
Conferințe IPN [HD] |  Transfer de imagine si concurență neloială pe piața media din RMConferințe IPN [HD] | Alinierea Republicii Moldova la - Globat Magnitsky Act
Vezi toate
banner creditex