COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Rezultatele raportului preliminar privind monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar-bancar în perioada decembrie 2016 - mai 2017

 

 

La  13 iulie 2017, Transparency International – Moldova și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” au prezentat raportul preliminar privind monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova în perioada decembrie 2016 - mai 2017. Raportul cuprinde rezultatele monitorizării evoluțiilor din acest sector, urmare a fraudelor bancare masive din Republica Moldova, precum și rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate. Activitatea a fost realizată în proiectul „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption”.

Raportul relevă că în perioada de monitorizare au avut loc o serie de evenimente ce țin de sectorul financiar-bancar. În speță, sunt de remarcat inițiativele legislative care au avut ca scop stimularea implementării unui nou pachet de legislație financiar-bancară adoptat în octombrie 2016, ca precondiție pentru încheierea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional (FMI), precum și înțelegerile dintre autoritățile Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare, inclusiv FMI și noul acord de politici economice pentru 2016-2019.

Chiar dacă o serie de rapoarte oficiale și declarații ale guvernanților creează aparența unei implementări plenare a angajamentelor față de partenerii de dezvoltare în domeniul financiar-bancar, totuși unele inițiative legislative erau cât pe ce să împiedice și să blocheze realizarea atât a obiectivelor de scurtă durată, cât și a celor strategice. Unul din cele mai elocvente exemple este proiectul de lege privind legalizarea capitalurilor și stimularea fiscală introdus și promovat în Parlament fără discuții publice și fără informarea partenerilor de dezvoltare. Comunitatea experților, societatea civilă și partenerii de dezvoltare au reușit să blocheze și, ulterior, să impună retragerea acestui proiect din agenda parlamentară. De remarcat și faptul că CNA în raportul de expertiză a proiectului de lege a menționat „conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de proveniență infracțională”.

În prezent se caută și alte oportunități de legalizare a fondurilor de origine dubioasă/frauduloasă. Legea 235/2016, prin care garanțiile emise de guvern pentru creditele de urgență oferite de BNM celor trei bănci în dificultate au fost convertite în datorie internă de stat, menține riscul legalizării fondurilor obținute fraudulos. Astfel, legalizarea mijloacelor s-ar putea produce dacă 40% din valorile mobiliare de stat din portofoliul BNM ar fi procurate de către investitori cu mijloace de origine frauduloasă, care ulterior ar obține mijloace financiare din bugetul de stat în schimbul valorilor de stat obținute de la BNM.

Sistemul financiar din Republica Moldova rămâne în continuare expus unor riscuri sporite de fraudare. Aceste riscuri, în mare parte, vin de la grupurile de interese care sunt direct sau indirect implicate în gestionarea atât a sectorului în întregime, cât și a unor bănci aparte. De rând cu sectorul bancar, și alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, în special, sectorul asigurărilor, un domeniu mai puțin monitorizat de autoritățile publice și mai puțin dispus să respecte standardele de activitate și normele prudențiale.

Investigarea fraudelor bancare din Republica Moldova este lentă, fără o delimitare clară între diferite tipuri de fraude care au avut loc în sistemul bancar. Sunt admise multiple scurgeri de informații, care au menirea să modeleze o percepție publică asupra investigării fraudelor bancare convenabilă guvernanților. La moment putem constata o mimare a investigării active a fraudelor, fondurile fraudate nefiind practic recuperate. Doar o investigație credibilă poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii și instituțiile implicate în fraudă, mărimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior să fie posibilă recuperarea, cel puțin, a unei părți din mijloacele fraudate.

Activitatea companiilor internaționale de investigare a fraudelor bancare Kroll și Steptoe&Johnson trebuie însoțită de urgentarea anchetelor interne și externe gestionate de organele competente ale statului. Recuperarea fondurilor fraudate depinde, în mare măsură, de implicarea autorităților locale care până la moment au fost mai mult observatori pasivi și au neglijat constatările companiilor sus-menționate.

Nivelul activității de creditare a băncilor comerciale este sub nivelul creșterilor economice declarate. La moment, băncile nu-și îndeplinesc funcțiile de bază de creditare a activităților economice, ci atrag resursele în sistem pentru a le plasa în instrumentele BNM sau pentru a le oferi cu împrumut guvernului. Aceste resurse sunt oferite guvernului la dobânzi relativ mari comparativ cu alternativele de împrumut din resurse externe pe care le are Republica Moldova.

Restabilirea credibilității instituțiilor financiar-bancare depinde de reușita implementării noului cadru legal din domeniu adoptat la insistența structurilor financiare internaționale în 2016. Transparența acționariatului și noile modele de guvernanță corporativă impuse băncilor comerciale pot reabilita credibilitatea, asigura transparență și previzibilitatea în activitatea acestora.

O soluție eficientă de redresare a situației ar fi inițierea investigațiilor internaționale independente pe faptul spălării banilor, fraudelor bancare, încercărilor de legalizare a banilor fraudați. În cazul în care nu se va purcede de urgență la efectuarea unor atare investigații, Republica Moldova riscă să se transforme într-o zonă de instabilitate regională, cu risc de realizare a diverselor scheme criminale internaționale, inclusiv de spălare de bani și legalizare a capitalurilor frauduloase.

Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption” implementat de Transparency International - Moldova în colaborare cu IDIS Viitorul.


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | ?????? ??????? ??????? ?????? ? ?????????????? ?????????? nr.13Conferințe IPN [HD] | Rezultatele vizitei la Strasbourg
Conferințe IPN [HD] |  Transfer de imagine si concurență neloială pe piața media din RMConferințe IPN [HD] | Alinierea Republicii Moldova la - Globat Magnitsky Act
Vezi toate
banner creditex