COMUNICATE DE PRESĂ

Print Send by email

Localurile de alimentație publică și de agrement au devenit mai sănătoase RO/RU


Localurile de alimentație publică și de agrement au devenit mai sănătoase. Rezultatele unui studiu realizat printre vizitatorii acestora
 

 

Comunicat de presă

Un studiu efectuat recent și care redă situația după implementarea legii privind controlul tutunului confirmă faptul că încăperile localurilor de alimentație publică și de agrement au devenit mai sănătoase. Astfel, marea majoritate (83%) dintre vizitatorii restaurantelor, cafenelelor, barurilor, karaoke și cluburilor afirmă că acestea sunt mai sănătoase pentru angajați și clienți deoarece acolo nu se fumează, în timp ce 17% neagă aceasta. De menționat că atât fumătorii cât și nefumătorii afirmă în măsură egală (83%) că localurile de alimentație publică și de agrement au devenit mai sănătoase.

Două treimi (67%) din participanții la sondaj știu că fumul secundar de tutun (din încăperi) conține peste 7000 de substanțe chimice dintre care circa 69 sunt cancerigene, versus o treime (33%) care nu cunosc despre aceasta. În același timp, numărul celor care cunosc despre toxicitatea fumului de tutun este mai mare printre respondenții fumători (76%), în comparație cu cei nefumători (61%).

Majoritatea respondenților (71%) cunosc că femeile sunt expuse într-o măsură mai mare fumatului pasiv la locul de muncă și drept urmare suferă mai multe consecințe. Despre aceste lucruri au știut mai mult vizitatorii din baruri, karaoke și cluburi (84%), în timp ce ponderea celor din restaurante și cafenele care au dat acest răspuns a fost mult mai scăzută (58%).

Cu toate că șase din zece respondenți (61%) au afirmat că nu sunt de acord ca femeile să lucreze într-o încăpere în care se fumează, ponderea celor care ar accepta această idee este, totuși, mare (39%). Rata respondenților care nu sunt de acord ca femeile să fie expuse la fumul secundar de tutun la locul de muncă a fost mai mare în rândul nefumătorilor (70,1%), în comparație cea din rândul fumătorilor (48,4%). Dintre cei 39% de respondenți care acceptă ca femeile să fie expuse fumatului pasiv la locul de muncă ponderea fumătorilor constituie 52%, iar cea a nefumătorilor - 30%. Nu există diferențe esențiale între respondenții de sex masculin (40,8%) și feminin (36,6%) care admit ca femeile să fie expuse fumului de tutun la locul de muncă.

Situația a fost diferită atunci când respondenții au fost întrebați dacă femeia care ar lucra în încăperea în care se fumează să fie mama/soția/sora sau prietena. Astfel ponderea celor care admit ca mama/soția/sora sau prietena să fie expusă fumului de tutun la locul de muncă s-a micșorat de două ori (21%). Din nou, acceptabilitatea a fost mai ridicată în rândul fumătorilor (29%) în comparație cu cea a nefumătorilor (15%). Cu toate acestea, practic, marea majoritate (79%) au spus ferm că nu acceptă ca mama/soția/sora sau prietena să lucreze într-o încăpere în care se fumează.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) fumatul pasiv provoacă anual cca.600000 decese premature printre femei. Deoarece prevalența fumatului în rândul bărbaților este semnificativ mai mare decât în rândul femeilor acestea suferă de fumatul pasiv în mod disproporționat, mai mult, decât bărbații. La nivel mondial, femeile adulte alcătuiesc 47% din totalul deceselor cauzate de boli asociate fumatului pasiv. În Moldova, conform estimărilor, decedează prematur în fiecare an cca.580 femei din cauza maladiilor asociate expunerii la fumul de tutun.

Studiul a fost realizat de IMAS INVEST SRL în perioada 9-15 februarie 2017 pe un eșantion de 303 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. 150 chestionare au fost realizate în 10 localuri de alimentație publică (restaurante și cafenele), iar 153 chestionare au fost realizate în 7 locații de agrement (baruri, karaoke, cluburi), selectate aleatoriu din toate sectoarele mun. Chișinău.

Studiul a fost posibil grație proiectului ”Moldova fără fum de tutun” finanțat de ”Campanian for Tobacco-Free Kids” și ”Bloomberg Philanthropies” și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS). Raportul despre datele obținute în cadrul studiului poate fi accesat la http://www.pas.md/ro/PAS/Studies

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS)

Tel: +373 22 22 63 43 
Fax: +373 22 22 63 87
E-mail: ghenadie.turcanu@pas.md


 


Места общественного питания и отдыха стали более здоровыми. Результаты исследования, реализованного с помощью посетителей
 

Пресс-релиз

Проведенное недавно исследование, показывающее состояние дел после принятия закона о контроле табака, подтверждает тот факт, что помещения мест общественного питания и отдыха стали более здоровыми. Таким образом, подавляющее большинство (83%) посетителей ресторанов, кафе, баров, караоке и клубов подтверждают, что они стали более здоровыми для сотрудников и клиентов, поскольку там не курят, и лишь 17% отрицают этот факт. Следует указать, что как курящие, так и некурящие в равной степени (83%) подтверждают, что места общественного питания и отдыха стали более здоровыми.

Две трети (67%) участников опроса знают, что вторичный табачный дым (в помещении) содержит более 7000 химических веществ, из которых около 69 являются канцерогенами, при том, что треть (33%) не знают об этом. В то же время, число тех, кто знает о токсичности табачного дыма, выше среди курящих респондентов (76%) по сравнению с некурящими (61%).

Большинство респондентов (71%) знают, что женщины в больше степени подвержены пассивному курению на рабочем месте и, соответственно, больше страдают от последствий. Об этом знали многие посетители баров, караоке и клубов (84%), при том, что доля посетителей ресторанов и кафе, давших аналогичный ответ, была меньше (58%).

При том, что шесть из десяти респондентов (61%) подтвердили, что не согласны с тем, чтобы женщины работали в помещении, где курят, доля тех, кто согласился бы с этой идеей, все-таки остается высокой (39%). Доля респондентов, которые не согласны с тем, чтобы женщины были подвержены пассивному курению табака на рабочем месте, была больше среди некурящих (70,1%) по сравнению с курящими (48,4%). Из 39% респондентов, которые согласились бы с тем, чтобы женщины были подвержены риску пассивного курения на рабочем месте, доля курящих составляет 52%, а некурящих - 30%. Не существует ощутимой разницы среди респондентов в смысле пола – мужчин (40,8%) и женщин (36,6%), которые согласились бы, чтобы женщины были подвержены пассивному курению на рабочем месте.

Ситуация изменилась, когда респондентов спросили, если бы женщина, работающая в помещении, где курят, была бы их матерью/женой/сестрой или подругой. Таким образом, доля тех, кто допускает, чтобы его мать/жена/сестра или подруга была подвержена пассивному курению на рабочем месте, уменьшилась в два раза (21%). Опять же, доля согласных была больше среди курящих (29%) по сравнению с некурящими (15%). При этом, значительное большинство (79%) твердо заявили, что не согласны с тем, чтобы их мать/жена/сестра или подруга работала в помещении, где курят.

Исследование было проведено «IMAS INVEST SRL» в период с 9 по 15 февраля 2017 г. среди 303 респондентов в возрасте от 18 лет. 150 анкет были заполнены в 10 местах общественного питания (ресторанах и кафе), а 153 анкеты были заполнены в 7 местах отдыха (барах, караоке, клубах), выбранных в произвольном порядке, во всех секторах муниципия Кишинэу.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), пассивное курение является причиной около 600000 преждевременных смертей среди женщин ежегодно. Поскольку среди мужчин курящих значительно больше, чем среди женщин, они в значительно большей степени страдают от пассивного курения, чем мужчины. На мировом уровне, на женщин приходится 47% общего числа смертей, вызванных заболеваниями, связанными с пассивным курением. Согласно расчетов, в Молдове ежегодно преждевременно уходят из жизни около 580 женщин из-за заболеваний, связанных с пассивным курением.

Проведение исследования стало возможным благодаря проекту «Moldova fără fum de tutun», при финансовой поддержке «Campanian for Tobacco-Free Kids» и «Bloomberg Philanthropies», реализованного «Центром политики и исследований в здравоохранении» (Центр PAS). Отчет о полученных в результате исследования данных можно просмотреть по ссылке http://www.pas.md/ro/PAS/Studies

Центр политики и исследований в здравоохранении» (Центр PAS)


Тел.: +373 22 22 63 43
факс: +373 22 22 63 87
E-mail: ghenadie.turcanu@pas.md

 DISCLAIMER:
Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.


Авторы пресс-релизов – не информационное агентство IPN – несут всю ответственность за достоверность и содержание пресс-релиза, который предлагают к публикации.

 


ANUNȚURI

Vezi toate

COMUNICATE DE PRESĂ

Vezi toate

Ultimele video

Conferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici: Dodon seamănă vrajbă geopolitică și interetnică (P.II)Conferințe IPN [HD] | Fiodor Ghelici: Dodon seamănă vrajbă geopolitică și interetnică (P.I)
Conferințe IPN [HD] |  Atitudinea Coaliției Civice  față de invalidarea alegerilorConferințe IPN [HD] | Organizarea protestului pentru ieftinirea carburanților
Vezi toate
banner creditex